Põhjamaade koostöövõrgustiku videokohtumine

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid.

Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel.

Põhilised tegevussuunad:

  • Jäätmed kui ressurss. Jäätmete taaskasutamise suurendamine Läänemere piirkonnas.
  • Jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamise hetkeolukorra kaardistamine – jäätmekäitlust/jäätmete taaskasutamist
    reguleerivad õigusaktid, jäätmekäitlusettevõtete roll jäätmete taaskasutamise suurendamisel, aus konkurents
    jäätmekäitlusturul jne.
  • Ühiste seisukohtade kujundamine ja ühise sõnumi edastamine nii osalevate riikide riigiasutustele
    (keskkonnaministreerium, parlament jne) kui ka Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu FEAD’i tasandil