Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolitus

Koolituse LEKTOR: ERMEL’i pikaajaline koostööpartner Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu.

Koolituse teemad:

  • Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid.
  • Jäätmehierarhia – jäätmetekke vältimine, korduskasutus, materjalina ringlussevõtt (s.h. EL poolt materjalina ringlussevõtule seatud sihtarvud ja nende täitmine) , energia tootmine, prügilasse ladestamine. Jäätmete lakkamine.
  • Jäätmekäitlustoimingud – jäätmematerjali taaskasutamine, jäätmete kasutamine kütusena, kompostimine, kääritamine, ladestamine ja muud jäätmekäitlustoimingud.
  • Jäätmekäitluskohad – prügila, jäätmepõletus- ja koospõletustehas, jäätmejaam, kompostimisplats ja muud jäätmekäitluskohad.
  • Ringmajanduse üldine kontseptsioon. Üleminek lineaarmajanduselt ringmajandusele. Mida peame tegema senisest teisiti. Erinevate sektorite kaasatus.

Koolitus sobib nii neile, kes on alles alustanud tööd ringmajandus/jäätmekäitlusettevõttes kui ka neile, kes on juba mõnda aega töötanud ja soovivad oma igapäevased tegemisi vaadata veidi teise nurga alt.

Täpsem koolituse info Margit Rüütelmann, +372 51 30 698 või e-mail margit@recycling.ee