Ringmajanduspäev 2022

Ringmajandusepäev toimub sel aastal 28.septembril Erinevate Tubade Klubis (Telliskivi 60-A1 IV korrus)

Ringmajandusepäeva juhib KUKU raadio saatejuht Kristjan Gold.

Nõusoleku osaleda ekspertkogus on andnud – Kristi Klaas Riigikantseleist, Jaanus Arukaevu Eesti Energia AS/Enefit Green AS ja Urmo Soonvald Delfist/Eesti Päevalehest.

 

Ringmajanduspäev on jaotatud kolme teemaplokki:

  1. BIOJÄÄTMED parim võimalus ringmajanduseks.
  2. Ei saa me läbi PAKENDITA …
  3. EHITUSJÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTT kui suure keskkonna- ja majandusmõjuga võimalus.

Iga teemaplokk koosneb:

  • sissejuhatavast esitlusest;
  • valdkonna ekspertide arutelust;
  • ekspertkogu kokkuvõttest.

 

RINGMAJANDUSPÄEVA AJAKAVA

9.30       Tervituskohv.

10.00    Ringmajanduspäeva AVASÕNAD.

BIOJÄÄTMED – PARIM VÕIMALUS RINGMAJANDUSEKS

10.15 – 10.35 Biojäätmete ringlussevõtu võimalused.  Stefanie Siebert, Euroopa Komposti Koostöövõrgustik (ECN)

10.35 – 11.45 ARUTELU.

Arutelus osalevad – Mait Kriipsalu Eesti Maaülikoolist, Kalle Grents EKT EcoBio OÜ, Rein Kalle Tallinna Jäätmekeskusest ja Liina Kanarbik Tallinna Strateegiakeskusest.

11.45 – 12.00 EKSPERTKOGU ANALÜÜS JA KOKKUVÕTE

12.00– 12.30 LÕUNA 

EI SAA ME LÄBI PAKENDITA…

12.30 – 12.50     Jätkusuutlike pakendite disainijuhend tootjatele. Külliki Kesa, Rohetiiger

12.50 – 14.00 ARUTELU.

Arutelus osalevad – Alder Harkmann Eesti Pakendiringlusest, Katrin Tamm Tere AS, Taavi Tikk Estiko Plastar AS ja Sigrid Soomlais Keskkonnaministeeriumist.

14.10– 14.25 EKSPERTKOGU ANALÜÜS JA KOKKUVÕTE

14.25 – 14.45     KOHVIPAUS

14.45    RINGMAJANDUSE VEDURI ja PIDURI tiitli üleandmine

EHITUSJÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTT KUI SUURE KESKKONNA- JA MAJANDUSMÕJUGA VÕIMALUS

14.55 – 15.15 Tark renoveerimine ja lammutamine Norra kogemuste põhjal. Christian Engelsen, SINTEF Byggforsk

15.15 – 16.25 ARUTELU.

Arutelus osalevad – Ivo Jaanisoo Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Mait Adler Merko Ehitus Eesti AS, Mariann Drell Riigi Kinnisvara AS, Simo Ilomets TalTechist ja Margit Rüütelmann Eesti Ringmajandusettevõtete Liidust.

16.25 – 16.40 EKSPERTKOGU ANALÜÜS JA KOKKUVÕTE

16.40    LÕPPSÕNAD

RINGMAJANDUSPÄEVAL välja koorunud mõtted ja ettepanekud on plaanis edastada otsustajatele ja tuua uuesti lauale KESKKONNAMNISTRI KANDIDAATIDE DEBATIS enne Riigikogu valimisi.

ERMEL’i poolt korraldatav KESKKONNAMNISTRI KANDIDAATIDE DEBATT on planeeritud toimuma veebruaris 2023.  

RINGMAJANDUSPÄEVAL anname esimest korda välja Ringmajanduse VEDURI ja PIDURI tiitli. Ettepanekuid kandidaatide osas ootame 31.augustini.

Ringmajanduspäeval osalemise tasu Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 149 EUR ja kõikidele teistele 189 EUR.

 

REGISTREERI RINGMAJANDUSPÄEVALE SIIN http://www.rmel.ee/registreerimine-ringmajanduspaevale-2022/