Ringsõit – Vanapaberi taaskasutamine

Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 02.mail ringsõidu/ettevõtete külastuse, mille teemaks on VANAPABERI taaskasutamine.

Külastame kahte ettevõtet Räpina Paberivabrikut Räpinas ja Werrowooli Antslas.

Mõlemad ettevõtted panustavad otseselt ringmajanduse kontseptsiooni ellu viimisesse.

Räpina Paberivabriku külastamine

Räpina Paberivabrik AS on Skandinaaviamaade suurim pakkenurkade tootja.
Ettevõtte põhitoodanguks on nurgaprofiilid, mida valmistatakse väga erinevate mõõtude ja kujuga. Lisaks toodab ettevõte pakke- ja kaitsepaberit ning kartongi nii lehtedena, rullis kui ka babiinidena
Räpina Paberivabrik kasutab oma tootmises praegu 18 000 tonni vanapaberit aastas. Vanapaber on kogutud ainult Eestist.

Werro Wool külastus Antslas
Werrowool OÜ on Eesti kapitalile kuuluv ettevõte, mis toodab tselluvilla Werro Wool.
Tselluvill on valmistatud kuni 90% ulatuses vanapaberist, mistõttu annab ta olulise panuse taaskasutuse suurenemisele. Tselluvill ise on ka taaskasutatav – teda on võimalik vajadusel maja konstruktsioonidest kokku koguda ning uuesti soojustusena kasutada.

Ringsõidul osalemine maksab 89 EUR ja sisaldab ka lõunasööki.

REGISTREERIMINE: Ringsõidul osalemiseks saatke e-kiri aadressile ejkl@ejkl.ee