Teabepäev: jäätmekäitluse, korraldatud olmejäätmete veo, ringlussevõtu jm valdkondade plaanid ja muudatused

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 11. aprillil TEABEPÄEVA, kus räägime:

  • Keskkonnaministeeriumi lähiaja plaanidest jäätmekäitluse valdkonnas;
  • korraldatud jäätmeveo tänasest olukorrast ja vajalikest muudatustest;
  • korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmise alustest;
  • pakendite kogumisest läbi avaliku konteinerpargi ja kohtkogumise võimalikkusest/vajadusest;
  • millised on liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu võimalused;
  • jäätmejaamade ümberkujundamisest ringmajanduskeskusteks;
  • sortimisjaamade soetamisest koolidele ja toetuse taotlemisest KIK’i ringmajandusprogrammist.

TAEBEPÄEV toimub Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4, Tallinn). 

Kui teil on soov osaleda VEEBI teel, andke palun teada – loome ka selle võimaluse.

 

TEABEPÄEVA AJAKAVA ja ESINEJAD

9.30                     Hommikukohv

10.00 – 10.05     Sissejuhatus teabepäeva

Margit Rüütelmann, ERMEL/EJKL Kompetentsikeskuse tegevjuht           

 

10.05 – 11.00     Üldine statistika korraldatud jäätmeveo osas s.h., hanketingimused, liigiti kogutavad jäätmed, teenustasud

Keskkonnaministeeriumi lähiaja plaanid jäätmekäitluse valdkonnas s.h. riigi jäätmekava, korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu sihtarvude täitmine, muudatused korraldatud jäätmeveo hangetes

Biolagunevate jäätmete kogumise ja veo korraldamine
Katrin Koppel, Keskkonnaministeerium

 

11.00 – 11.45     Korraldatud jäätmeveo hanked ja teenustasude muutmise alused
Bruno Tammaru, Eesti Keskkonnateenused AS

11.45 – 12.00     Arutelu

 

12.00 – 12.45     LÕUNASÖÖK

 

12.45 – 13.30    Pakendite kogumine – avalikud konteinerid, kohtkogumine korraldatud jäätmeveo raames. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu võimalused.

Alder Harkmann, Eesti Pakendiringlus OÜ

 

13.30 – 14.00     Jäätmejaamade ümberkujundamine ringmajanduskeskusteks

Rein Kalle, Tallinna Jäätmekeskus

 

14.00 – 14.15     Küsimused. Arutelu

 

14.15 – 14.30     KOHVIPAUS

 

14.30 – 14.45     Sortimisjaamad Eestimaa koolidele, ERMEL koostöö kohalike omavalitsustega

Margit Rüütelmann, Eesti Ringmajandusettevõtete Liit MTÜ

 

14.45 – 15.15     Toetused kohalikele omavalitsustele keskkonnaprogrammi ringmajanduse programmist

Rita Jürmann/Gea Kiiver, Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

15.15 – 15.30     Küsimused. Arutelu

Teabepäeval osalemise tasu Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele ja kohalikele omavalitsustele on 118 eurot ning kõikidele teistele 138 eurot.