Teabepäev: Pakendite kogumine ja käitlemine LUUBI ALL

Teabepäev toimub Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4, Tallinn).

26. mail toimuvat teabepäeva alustame kell 10.00 ja lõpetame kell 15.15.

TEABEPÄEVA TEEMAD

  • Pakendimaterjalid on aastatega muutunud ja pakendite tootjad on toonud turule uusi pakendimaterjale.
  • Millised on pakendijäätmete kogumise tänased praktilised lahendused? Milliseid tulemusi annab pakendijäätmete kogumine läbi avaliku konteinervõrgu ja kuidas toimib kohtkogumine?
  • Pakendijäätmete suunamine materjalina ringlusesse.  Uued võimalused ja käitluslahendused.
  • Kohalikel omavalitsustel on suur roll pakendijäätmete kogumise korraldamisel. Oma kogemusi jagavad kaks omavalitsust.
  • Suvi on tulemas ja seega võtame teemaks ka korduskasutuslahendused suurüritustel.

TEABEPÄEVA AJAKAVA

10.00 – 10.05     Sissejuhatus teabepäeva.

                             Margit Rüütelmann, ERMEL/EJKL Kompetentsikeskuse tegevjuht           

10.05 – 10.35     Pakendite kogumine ja käitlemine numbrites. Milliseid andmeid me pakendiregistrisse kogumine ja mida numbrite põhjal järeldada saame.
Keskkonnaagentuur – esineja kinnitamisel

10.35 – 11.30     Pakendite kogumise ja käitlemise tänased praktilised lahendused ja tulevikuvaade.
Enim kasutatavad pakendimaterjalid ja nende ringlusse suunamise võimalused. Viimase aja uued käitluslahendused.
Alder Harkmann, Eesti Pakendringlus OÜ

11.30 – 12.15     Uuendused pakendimaterjalide maailmas.
Taavi Tikk Estiko Plastar OÜ tootearendusjuht

12.15 – 13.00     LÕUNASÖÖK

13.00 – 14.00     Kohalike omavalitsuste roll pakendite kogumise korraldamisel. Avalikud konteinerid ja tekkekohal kogumine.

Keskkonnasõbralike ürituste juhend ja üleminek korduskasutuslahendustele.
Mikk-Erik Saidla ja Liina Kanarbik, Tallinna Strateegiakeskus

 

Pakendite kogumise korraldus väiksemas omavalitsuses. Esineja kinnitamisel.

14.00 – 14.45     Pandipakendimaailm numbrites. Uued suunad ja lahendused. Pandinõude kasutamine suurüritustel.
Kaupo Karba, Eesti Pandipakend OÜ

14.45 – 15.15     Küsimused ja arutelu

 

Teabepäeva ajakvasse võib veel tulla täpsustusi.

 

Teabepäeval osalemise tasu Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 108 EUR ja kõikidele teistele 128 EUR.

Osalemissoovist kirjutage palun margit@recycling.ee