Ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused

15. novembril korraldame Tallinnas koolituse “Ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused”.

 

Koolituse kava:

  • Ringmajandus ja jäätmete osatähtsus ringmajanduses. Jäätmehierarhia põhimõtted ja eesmärgid. Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid.                        Pille Aarma, Keskkonnaministeerium
  • Tootjavastutuse üldpõhimõtted. Ülevaade probleemtoodetele (elektroonikaromud, patarei- ja akujäätmed, romusõidukid, vanarehvid ja põllumajandusplasti jäätmed) kehtestatud nõuetest. Kerli Rebane, Keskkonnaministeerium
  • Pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja käitlemise üldnõuded. Marika Siht, Keskkonnaministeerium
  • Biolagunevate jäätmete käitlemise üldnõuded. Kaire Kikas, Keskkonnaministeerium 
  • Jäätmekoodid. Tava- ja ohtlikeks jäätmeteks liigitamine. Hannela Artus, Keskkonnaministeerium
  • Keskkonnakompleksloa või jäätmeloa taotlemine. Registreerimistõendi esitamine vajadus. Jäätmearuanne. Reet Siilaberg, Keskkonnaamet   

 

Koolitusel osalemine maksab 85 EUR ning sisaldab ka kohvipause ja lõunasööki.

Koolitusele registreerimiseks ja koolituse kava saamiseks, palume pöörduda ejkl@ejkl.ee, Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee või
Marit Liivik 523 1818, marit@recycling.ee.