VÄLISVISIIT: Gruusia

Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldab 16. – 22.septembrini 2018 välisvisiidi Gruusiasse, mille raames jagatakse kogemusi Eesti jäätmekäitluse arendamisel. 

Koostöös Gruusia Jäätmekäitlejate Liiduga viiakse läbi seminar, kuhu kaasatakse Gruusia jäätmekäitluse/taaskasutamise valdkonnaga seotud ettevõtteid.