• ERMELi ja Delfi Meedia erakondade keskkonnaministrikandidaatide debatt

  Kolmapäeval, 8 veebruail kell 10.00 korraldab Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL) koostöös Delfi Meediaga erakondade keskkonnaministrikandidaatide debati. Vestluses osalejatelt uuritakse, kuidas suunata Eesti elanikke rohkem jäätmeid liigiti koguma ja jõuda kokkuleppele nii elanike kui kohalike omavalitsustega uute käitlusvõimsuste rajamises osa  ja seeläbi saavutada senisest parem jäätmete ringlussevõtt. Debatile on oodatud täna Riigikogus esindatud erakonnad ja erakonnad, kes ületavad viimaste arvamusküsitluste […]

  Loe edasi
 • Puidujäätmete teabepäev

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 26. jaanuaril TEABEPÄEVA PUIDUJÄÄTMETE teemal. Teabepäev toimub Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4, Tallinn), aga kui on soovi osaleda veebi teel, siis loome ka selle võimaluse. AJAKAVA 9.45                     Hommikukohv 10.00 – 10.05     Sissejuhatus teabepäeva. Margit Rüütelmann, ERMEL/EJKL Kompetentsikeskuse tegevjuht            10.05 – 10.45    Puidujäätmetest valmistatud puiduhakke kütusena kasutamine ja jäätmeks oleku lakkamise […]

  Loe edasi
 • Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolitus Mait Kriipsaluga

  Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised ringmajandusest ja jäätmekäitlusest ning on mõeldud: ettevõtete töötajatele, kes tegelevad ringmajandusele ülemineku ja jäätmekäitluse teemadega; kohalike omavalitsuste ametnikele, kelle igapäevased tööülesanded on seotud keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega. Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolituse raames käsitletavad teemad: Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid. Jäätmehierarhia – jäätmetekke vältimine, korduskasutus, materjalina ringlussevõtt (s.h. EL poolt materjalina ringlussevõtule […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus toimub 13.-15.veebruarini 2023 Tallinnas. Koolitus toimub 18. märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevusnõuded” alusel. Koolituse viivad läbi oma ala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist ja Keskkonnaagentuurist) ja ettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja […]

  Loe edasi
 • ERMEL/EJKL Kompetentsikeskuse TEABEPÄEV

  30. novembril Tallinnas Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4) toimuval TEABEPÄEVAL vaatame tagasi tehtule ja peame plaane edasiste tegevuste osas Alustame kell 10.00 ja lõpetame kell 16.00. Millest TEABEPÄEVAL räägime? Eesti 2021.aasta tulemused jäätmekäitluse (jäätmete teke, ladestamine, taakasutamine) valdkonnas Keskkonnaagentuuri poolt kokku pandud andmete põhjal. Kuidas teised Euroopa Liidu liikmesriigid on materjali ringlussevõtule seatud sihtarvude täitmisega hakkama saanud. […]

  Loe edasi
 • ERMEL otsib Ringmajanduse Vedurit ja Pidurit

  Ringmajandusettevõtete liit otsib kandidaate Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlile Eesti Ringmajandusettevõtete Liit on taasalustamas valdkonna tunnustuste traditsiooniga ning soovib hakata välja andma Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlit. Tunnustus antakse üle sügisesel Ringmajanduspäeval – seekord kohtume selleks puhuks 28. septembril – ning kandidaate saab esitada igaüks! Ole hea – anna meile teada, kes Sinu meelest võiks […]

  Loe edasi
 • Ringmajanduspäev 2022

  Ringmajandusepäev toimub sel aastal 28.septembril Erinevate Tubade Klubis (Telliskivi 60-A1 IV korrus) Ringmajandusepäeva juhib KUKU raadio saatejuht Kristjan Gold. Nõusoleku osaleda ekspertkogus on andnud – Kristi Klaas Riigikantseleist, Jaanus Arukaevu Eesti Energia AS/Enefit Green AS ja Urmo Soonvald Delfist/Eesti Päevalehest.   Ringmajanduspäev on jaotatud kolme teemaplokki: BIOJÄÄTMED parim võimalus ringmajanduseks. Ei saa me läbi PAKENDITA … […]

  Loe edasi
 • Ringsõit: Pakendite kogumine ja käitlemine LUUBI ALL

  9.45 – 10.00       Kogunemine Ülemiste Keskuse parklas. 10.00                   Väljasõit Ülemiste Keskuse parklast. 10.45 – 11.45     Külastame WeeRec OÜ Kiiul. WeeRec OÜ tegeleb vanade elektri- ja elektroonikajäätmete ning plastpakendite ümbertöötlemisega. Ettevõtte poolt ümbertöödeldud plastiku graanul müüakse erinevatele plastitööstustele. Põhitoodanguks on HDPE ekstrusiooni või survevalu tootmiseks mõeldud graanul. 11.50 – 12.30    LÕUNASÖÖK. 13.00 – 14.00     Külastame Eesti Pakendiringlus OÜ.                              Eesti Pakendiringlus […]

  Loe edasi
 • Teabepäev: Pakendite kogumine ja käitlemine LUUBI ALL

  Teabepäev toimub Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4, Tallinn). 26. mail toimuvat teabepäeva alustame kell 10.00 ja lõpetame kell 15.15. TEABEPÄEVA TEEMAD Pakendimaterjalid on aastatega muutunud ja pakendite tootjad on toonud turule uusi pakendimaterjale. Millised on pakendijäätmete kogumise tänased praktilised lahendused? Milliseid tulemusi annab pakendijäätmete kogumine läbi avaliku konteinervõrgu ja kuidas toimib kohtkogumine? Pakendijäätmete suunamine materjalina […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja PÄDEVUSKOOLITUS, 11.-13.10.2022

  Järgmine ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus toimub 11. – 13.oktoobrini. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist […]

  Loe edasi