• ERMEL sortimisjaamade projekt jõudis ka Saaremaale ja Muhusse

  Kool on suurepärane koht, kus omandada praktilised jäätmete sortimise kogemused, aga ka teadmised, mis jäätmetest edasi saab. ERMEL koostöös liikmete, partnerite ning Hiiumaa vallavalitsusega paigaldas Hiiumaa koolidesse sortimisjaamad.  Kõigis Hiiumaa koolid on saanud endale jäätmete sorteerimisjaamad, mis tähendab, et sel paradiisisaarel teab iga koolilapski, kuidas jäätmeid liigiti koguda. Pikem eesmärk on varustada kõik Eesti koolid […]

  Loe edasi
 • ERMELi aasta kokkuvõte – Uudisleht 2022

  2022. aasat oli Eesti Ringmajandusettevõtete Liidul väga aktiivne: lisaks tavapärastele liidu tegevustele – ettevõtjate huvide kaitse, ühistegevused ning igapäevasele infvahetusele — osales ERMEL 2022. aasta jooksul mitmes uudses ja põnevas projektis, mis panustasid ringmajanduse elluviimisesse Eestis. Koolide sortimislahendused, laste sortima õpetamine koostöös Delfi Meediaga Lotte sõul, ringrenoveerimise projektid. Loe lähemalt aastat kokku võtvast uudislehest allpool. […]

  Loe edasi
 • Margit Rüütelmann: kuidas lennutada õunasüda õigesse kasti?

  Kohalikes omavalitsustes on hiljuti toimunud, parasjagu toimumas või toimub peatselt üks üsna suur muudatus: uute korraldatud jäätmeveo hangetega peavad nad tagama ka biojäätmete tekkekohal liigiti kogumise või ringlussevõtu, ja seda hiljemalt 2023. aasta lõpuks. Lühidalt tähendab see, et kõikjal Eestis muutub koduste biojäätmete (nii köögi- kui haljastusjäätmete) liigiti kogumine kohustuslikuks kas juba selle või hiljemalt järgmise aasta jooksul. Inimestele, kes ei ole […]

  Loe edasi
 • Ringmajandusettevõtete liit pärjas ringmajanduse Veduri ja Piduri 2022

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit kuulutas iga-aastasel Ringmajanduspäeval välja aasta 2022 ringmajanduse veduri ja piduri. Ringmajanduse Veduri tiitli pälvis AS Eesti Pandipakend pikaajalise süsteemse töö eest, mis on viinud pandipakendite ringlussevõtu protsendi 90 lähedale. Ringmajanduse Piduri tiitli pälvis Keskkonnaamet ringmajandust loovate projektide elluviimise takistamise ning valdkonna ettevõtluse pidurdamise eest. Galerii: https://drive.google.com/drive/folders/17d8FRWhUs-E7rTieixPDRjhOMxlvcy32?usp=sharing   Laureaatidele anti Ringmajanduspäeval üle kunstnik […]

  Loe edasi
 • Ringmajandusettevõtete liidu sõnul on tõsine probleem Eestis jäätmete käitlusrajatiste arendamisega

  Täna toimub ringmajanduspäev, millel on peamisteks aruteluteemadeks kolm väga olulise ja suure mõjuga teemat: biojäätmed, pakendijäätmed ning ehitus-lammutusjäätmed. Liidu sõnul on Eestis suur probleem, et on ootus, et kõik tekitatud jäätmed peab käitlema – võimalikult suures mahus ringlusse võtma, kuid samas on ettevõtetel keeruline rajada uusi käitlusrajatisi ning käitluslubade saamisega. Vaata keskkonnaministri Madis Kallase tervitust ja […]

  Loe edasi
 • Ringmajanduspäeval otsitakse lahendusi põletavatele jäätmeprobleemidele

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit korraldab traditsioonilise Ringmajanduspäeva, mis on seekord pühendatud kolmele väga olulisele ja suure mõjuga teemale: biojäätmed, pakendijäätmed ning ehitus-lammutusjäätmed.   „Me räägime täna ringmajandusest väga palju: kuidas asju paremini disainida, missugune peaks olema tootmistsükkel ja kuidas peaksime elama nii, et jäätmeid üldse ei tekiks. See kõik on väga oluline. Samas on oluline mitte […]

  Loe edasi
 • Liidu ja ettevõtjate koostöös saavad kõik Saaremaa ja Muhu koolid sortimisjaamad

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Saaremaa ja Muhu valla ning liikmes- ja kohalike ettevõtetega paigaldas kõikidesse Saaremaa ja Muhu koolidesse jäätmete sortimisjaamad. Saaremaa  19 ja Muhu Liiva kooli õpilastel ning töötajatel on võimalik nüüd olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde. Projekti osana viiakse läbi ka koolitused, mis õpetavad õigesti olmejäätmeid sorteerima. Endise Saaremaa vallavanema, […]

  Loe edasi
 • Ehitus- ja lammutusjäätmete korduskasutamiseks ja materjalina ringlusesse suunamiseks otsitakse lahendusi BuildESTi projekti raames

  LIFE IP BuildEST on teadusarendusprojekt, mille raames töötatakse välja ja võetakse kasutusele vajalikud tööriistad Eesti hoonete pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia (REKS) rakendamiseks ja antakse hoogu hoonete rekonstrueerimisele.    Projekti üheks teemaks on ehitussektori ringmajanduse põhimõtete rakendamine hoonete renoveerimisel. Selle raames teostatakse uuring, millega kaardistatakse 20 lammutamisele ja 20 rekonstrueerimisele mineva hoone materjalid, et neid kas korduskasutada või […]

  Loe edasi
 • Hiiumaal läbi viidud pilootprojekti tulemused näitavad: kui pakkuda mugavat võimalust tekkekohal jäätmeid liigiti koguda, siis suurem osa inimestest seda ka teeb

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit paigaldas koostöös Hiiumaa vallavalitsuse ja ettevõtetega 2021. aasta suvel 8 Hiiumaa kooli kokku 37 jäätmete sortimisjaama. Pilootprojekti eestvedajad koostöös jäätmeettevõtetega tegid projektist ja Hiiumaa jäätmevoogudest kokkuvõtteid ja järeldusi. Tulemused on selged: kui inimestele võimaldada lihtsat ja mugavat jäätmete liigiti kogumise teenust, siis on võimalik liigiti kogutud jäätmete hulka suurendada ning sellega ka […]

  Loe edasi
 • Margit Rüütelmann: sorteerige see prügi ometi ära! Keskkonnaameti muudatus tooks kaasa vaid segaduse

  Eestis on jäätmete lõpp-punkte – prügilaid – hetkel viis. Mõnikümmend aastat tagasi oli mitusada. Need praegused viis ei jää just väga paljudele inimestele käiguteedele ja silma, aga nad on olemas. Ja kasvavad. Kehtiv prügiladirektiiv seab eesmärgiks järjest vähendada jäätmete prügilatesse ladestamist – kõigile mõistetavatel põhjustel – me peame nägema igas tootes materjale ja võtma võimalikult […]

  Loe edasi