EAS toetab Jäätmete Taaskasutamise Klastri arendamist

EAS juhatus otsustas 14.12.2010.a. toetada Eesti Jäätmekäitlejate Liidu poolt esitatud klastrite arendamise täistaotlust.

Projekti eesmärk on läbi ettevõtete vahelise koostöö tugevdada klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet, suurendada lisandväärtust ja taaskasutamise teel saadud toodete (ka kasutatava tehnoloogia ning teadmiste ja oskuste) eksporti.

Eesmärkide saavutamiseks arendatakse rahvusvahelist koostööd ning koostööd ettevõtete ja teadus-ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ja kompetentside valdkonnas.

Projekti kogumaksumus on 7,42 miljonit krooni, millest partnerite poolne omaosalus on 2,226 miljonit krooni ja EAS’i toetus 5,194 miljonit krooni.
Projekt algab 01.01.2011 ja kestab 2013.a. lõpuni.

Projekti partnerid on Amestop OÜ, ATI Grupp OÜ, Baltic Biogas OÜ, Bilkker OÜ, Ecocleaner OÜ, EcoPro AS, Epler&Lorenz AS, Kunda Nordic Tsement AS, Lemminkäinen Eesti AS, Prügimees OÜ, Paikre OÜ, Ragn-Sells AS, Saaremaa Prügila OÜ, Tallinna Prügila AS, Uikala Prügila AS, Veolia Keskkonnateenused AS, Väätsa Prügila AS, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituut, Tartu Ülikooli Türi Kolledž.

Projekti meeskonda kuuluvad:

  • Aivar Lõhmus – Väätsa Prügila AS
  • Vello Helm – ATI Grupp OÜ
  • Allan Pohlak – Tallinna Prügila AS
  • Ott Talvik – Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituut
  • Mait Kriipsalu – Eesti Maaülikool
  • Margit Rüütelmann – arendusjuht

Projektijuht on Maiu Topp.