Eesti Jäätmekäitlejate Liit ootab uusi liikmeid

Eesti Jäätmekäitlejate Liit ootab liituma uusi liikmeid!

14.03.2018 toimunud EJKL üldkoosolek kinnitas 2018.a. liikmeks astujatele järgmised tingimused: 2018.a. taasub uus liige sisseastumistasu 100 EUR ning on liikmeks astumise aastal liikmemaksust vaba (liikmemaksu hakatakse tasuma alates 01.01.2019)

Sisseastumise tingimused on leitavad siin – http://www.ejkl.ee/liidust/uutele-liikmetele/

Lisaks osutab Liit oma liikmetele järgmisi teenuseid:

 1. Jäätmekäitlusuudised – iga päev;
 2. Ametlikud teadaanded – koond igal nädalal;
 3. Ülevaade liidu tegevustest – iga kuu alguses;
 4. Pidev info jagamine liidu liikmete (sh muudatused õigusaktides; kokkuvõtted ja memod kohtumistest riigiasutustega, info EJKL töögruppides arutatud teemadest);
 5. EJKL liikmete arvamuste ja ettepanekute koondamine ja osalemine seaduseloomes;
 6. Erinevad koolitused, seminarid, ümarlauad ja ringsõidud;
 7. Välisvisiitide ja messide ühiskülastuste korraldamine;
 8. Traditsioonilise iga-aastase ürituse Jäätmepäeva läbiviimine;
 9. Liidu liikmete tegevust puudutavate riigihangete monitooring;
 10. Liidu uudislehe väljaandmine 2 korda aastas;
 11. Liidu kodulehe pidev täiendamine jooksva infoga.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee  või Marit Liivik 523 1818, marit@recycling.ee.