Eesti rohemajanduse valdkonna ettevõtted osalevad erialamessil Münchenis

Eesti rohemajanduse valdkonna ettevõtted osalevad erialamessil Münchenisifat

31.05–02.06 osaleb Rohemajanduse klastri (endine Jäätmete Taaskasutusklaster) delegatsioon Münchenis toimuval maailma tähtsaimal keskkonnaalasel messil IFAT 2016.

IFAT on erialamess, mille raames tutvustatakse vee-, reovee, jäätmekäitluse ja jäätmete taaskasutuse valdkonna innovaatilisi lahendusi ja uusi pakutavaid teenuseid, kaasaegse keskkonnatehnika kasutusvaldkondi ning nende arendusi kõige laiemal rahvusvahelisel tasemel.

Rohemajanduse klastri poolt messil osalejate arv on sel aastal rekordiline ja delegatsiooni koosseisus on 38 oma valdkonna spetsialisti. Delegatsiooni kuuluvad erinevate partnerettevõtete s.h. jäätmekäitluse ja jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete kui ka vee-ettevõtete esindajad.

Rohemajanduse klastri projektijuht Margit Rüütelmann märkis, et suur huvi messi vastu näitab, et jäätmete taaskasutamine, innovaatilised lahendused jäätmetest toodete valmistamisel ning uute tehnoloogiate arendamine ja kasutusele võtmine on Eesti rohemajanduse valdkonna ettevõtete prioriteet.

Siinkohal tuleb kindlasti silmas pidada ka Euroopa Komisjoni poolt algatatud ringmajanduse paketi rakendamisest tulenevaid mõjusid nii Euroopa kui Eesti majandusel. Ringmajanduse põhieesmärk on jäätmete vältimine, vähendamine ja keskkonnakaitse, mis eeldab kogu Euroopa majanduse toimimise põhjalikku muutmist. Seega ressursside säästlik kasutamine muutub järjest olulisemaks teemaks.

Eelmisel 2014. aastal toimunud IFAT’il osales eksponendina 3081 ettevõtet 59 riigist neist 44% Saksamaalt ja 56% mujalt maailmast). IFAT 2014 külastas 135 288 inimest 168 riigist.