EJKL Jäätmepäev, 05.12.2012

Eesti Jäätmekäitlejate Liidul on aastatega kujunenud välja traditsioon korraldada Jäätmepäevi, et arutada koos erinevate osapooltega jäätmekäitluse päevaprobleeme.
Sel aastal toimub Jäätmepäev 05.detsembril Tallink Spa & Conference hotellis (Sadama 11a)

JÄÄTMEPÄEVA TEEMA ON:

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU. VÕIMALIKUD MUUDATUSED OLEMASOLEVA SÜSTEEMI TÄIUSTAMISEKS.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) esitas Riigikogule ettepaneku muuta jäätmeseadust, mis võimaldab täiendada korraldatud jäätmeveo mudelit tegevusloa süsteemiga.
Turu osaline avamine koos vastavate järelevalvenormide kehtestamisega võimaldab tarbijal taaskord otsustada sobivaima teenusepakkuja valiku üle. Samuti taastub
konkurents vedajate vahel ja uutel tulijatel on tunduvalt kergem turule siseneda. Lisaks on jäätmevedajad motiveeritud leidma uusi lahendusi jäätmeveo paremaks korraldamiseks
ja keskkonnakaitseliste nõuete paremaks täitmiseks.

Jäätmepäevale ootame nii jäätmekäitlusettevõtete, kohalike omavalitsuste, riigiasutuste, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni esindajaid nii esinejatena kui ka lihtsalt osalejatena.

Jäätmepäeval osalemistasu on liidu liikmetele ning kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste esindajatele 49 EUR ja kõikidele teistele 75 EUR.

Jäätmepäevale on võimalik registreeruda e-kirja aadressil ejkl@ejkl.ee ja telefonil 618 1618.