EJKL JÄÄTMEPÄEV 10.aprillil 2014 Tallinnas

Eesti Jäätmekäitlejate Liidul on aastatega kujunenud välja traditsioon korraldada Jäätmepäevi, et arutada koos erinevate osapooltega jäätmekäitluse päevaprobleeme.
Sel aastal toimub Jäätmepäev 10.aprillil Tallink Spa&Conference Hotellis (Sadama 11A, Tallinn).

JÄÄTMEPÄEVAL KESKENDUME KAHELE PÄEVAKAJALISELE TEEMALE:
– Jäätmete liigiti kogumine. Pakendijäätmete kogumine ja käitlemine Eestis – tänane olukord ja tulevikusuunad.
– Uued tuuled jäätmehoolduse finantseerimisel.

JÄÄTMEPÄEVA KAVA

UUED TUULED JÄÄTMEHOOLDUSE FINANTSEERIMISEL
Viimastel aastatel on oluliselt vähenenud prügilasse ladestatavate segaolmejäätmete kogus, millest tulenevalt ei ole kohalikel omavalitsustel piisavalt vahendeid jäätmehoolduse arendamiseks.
Keskkonnatasude seaduse järgi maksab riik täna kohalikule omavalitsusele 75% segaolmejäätmete kõrvaldamisel laekuvast saastetasust. Kohalik omavalitsus saab saastetasu arvel raha üksnes juhul, kui segaolmejäätmed kõrvaldatakse, s.o. ladestatakse prügilasse.

Eestisse on rajatud mitmeid jäätmete taaskasutamiseks mõeldud käitisi – AS Eesti Energia Iru jäätmeenergiaplokk, AS-i Ragn-Sells jäätmekütusetehas, AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus jäätmekütuse tootmise liin.
Ka jäätmeseaduset tuleneb, et jäätmete taaskasutust tuleb eelistada jäätmete prügilasse ladestamisele. Seega ei ole jäätmekäitlusettevõtted huvitatud enam jäätmete kõrvaldamisest vaid taaskasutamisest.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit on töötanud välja omapoolsed ettepanekud, kuidas taastada kohalike omavalitsuste finantsallikad jäätmehoolduse arendamiseks.
EJKL ettepaneku kohaselt asendatakse senine ladestamisel põhinev saastetasu jäätmete kogumiselt makstava saastetasuga (s.o. saastetasuga, mida makstakse korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate poolt korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise õigust omavale ettevõtjale üleantavatelt segaolmejäätmetelt).
Jäätmete kogumiselt makstava saastetasu maksjaks on jäätmevedaja, kes maksab saastetasu otse kohalikule omavalitsusele. Kohalik omavalitsus võib saastetasu kasutada sihtotstarbelislt üksnes jäätmehoolduse arendamiseks.

Jäätmepäevale ootame nii jäätmekäitlusettevõtete, kohalike omavalitsuste, riigiasutuste ja kõikide teiste teemasse puutuvate asutuste/organisatsioonide esindajaid, et tänased probleemid koos läbi arutada ja neile lahendused leida.

Jäätmepäeval osalemistasu on liidu liikmetele ning kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste esindajatele 49 EUR ja kõikidele teistele 75 EUR.

Jäätmepäevale on võimalik registreeruda kuni 08.aprilli tööpäeva lõpuni e-kirja aadressil maiu@ejkl.ee ning telefonidel 55 71 855 ja 618 1618.