EJKL Jäätmepäev, 24.03.2010 Tallinnas

Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 24.märtsil 2010.a Tallinnas hotell Meritoni konverentsikeskuses JÄÄTMEPÄEVA.

Jäätmepäeva teema põhiteema on:
KUIDAS MÕJUTAVAD TÄNASED OTSUSED EESTI JÄÄTMEKÄITLUST 5. AASTA PERSPEKTIIVIS.

9.00 – 9.30 Registreerumine.
9.30 – 9.50 Jäätmepäeva avamine.
Eesti jäätmekäitluse arenguvõimalused ja teadlikud valikud.
Jaanus Tamkivi, keskkonnaminister.

Moderaator: Agu Remmelg, EJKL juhatuse aseesimees, Ragn-Sells AS.

Võimalikud lõppkäitluslahendused Eestis.

9.50 – 10.05 Sissejuhatus teemasse.
Aivar Lõhmus, EJKL juhatuse esimees.

10.05– 10.35 Eesti jäätmekäitluse võimalikud arengusuunad lähtudes Põhjamaade kogemustest. Agu Remmelg & Christina Lindbäck, Ragn-Sells AS.

10.35 – 10.55 MBT-Eesti jäätmekäitluse lähitulevik.Tommy Biene, Ecocleaner OÜ.

11.55 – 11.15 Jäätmete mehaanilis-bioloogiline (MBT) töötlemine ja jäätmekütuse tootmine (RDF) Uikala Prügilas.
Ervin Metsatalu, Uikala Prügila AS.

11.15 – 11.40 Kohvipaus.

11.40 – 12.00 Nõuded tsemendiahjudesse sobilikule jäätmekütusele.
Kalle Kikas, Kunda Nordic Tsement AS.

12.00 – 12.30 Evolutsioon Eesti jäätmemaastikul.
Ando Leppiman, Eesti Energia Taastuvenergia juht

12.30 – 13.00 Jäätmekütus (RDF) – tõsine alternatiiv jäätmete masspõletusele. Argo
Luude, Veolia Keskkonnateenused AS.

13.00 – 13.30 Arutelu. Presskonverents.

13.00 – 14.00 LÕUNA.

Moderaator: Argo Luude, EJKL juhatuse aseesimees,
Veolia Keskkonnateenused AS.

14.00 – 14.30 Jäätmekäitlushierarhia. Konkurents ja parimad valikud. Peeter Eek,
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja.

14.30 – 14.50 Jäätmekäitluse arendamisest KIKi kaudu. Merike Üts,
Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektikoordinaator.

Kohalike omavalitsuste valikud uues olukorras.

14.50 – 15.10 Deniss Boroditš, Tallinn abilinnapea.

15.10 – 15.30 Arina Koroljova, Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse
peaspetsialist.

15.30 – 15.50 Rein Haak, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja.

15.50 – 16.10 Konkurentsi energia ja seadusprügi. Allar Jõks, Sorainen Advokaadibüroo.

16.10 – 16.30 Arutelu teemal, milline siis on Eesti jäätmekäitluse tulevik.
Jäätmekäitlejad pakuvad erinevaid lõppkäitluslahendusi – milliseid valikuid teevad kohalikud omavalitused.

16.30 – 16.45 Jäätmekäitluse edendaja auhindade kätteandmine.

Osalustasu liidu liikmetele ja kohalikele omavalitsustele (ka keskkonnateenistustele
ja keskkonnainspektsioonile) on 800 krooni, firmadele, kes ei ole liidu liikmed
1200 krooni.

EJKL Jäätmepäevale on võimalik registreeruda kuni 22.03.2010.a.
telefonidel 71 52625 või e – posti teel ejkl@ejkl.ee.