EJKL Jäätmepäev 25.11.2010.a. Tallinnas

Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 25. novembril 2010.a Tallinnas JÄÄTMEPÄEVA.

Jäätmepäeva KAVA:

9.30 – 10.00 Registreerumine.
10.00 – 10.15 Jäätmepäeva avamine.

Teema: Jäätmevoogude suunamine ja käitluskohtade määramine.

Moderaator: Aivar Lõhmus, EJKL juhatuse esimees, Väätsa Prügila AS

10.15 – 10.40 Soome kogemused, Pia Vilenius, Soome Jäätmekäitlejate Liit YYL

10.40 – 11.00 Keskkonnaministeerium, jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek

11.00 – 11. 20 Tartu Linnavalitsus, linnamajanduse osakond Rein Haak&Ülle Mauer

11.20 – 11.50 Kohvipaus.

11.50 – 12.10 Ragn-Sells AS, ärijuht Agu Remmelg

12.10 – 12.30 Konkurentsiamet, järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos

12.30 – 13.00 Arutelu.

13.00 – 14.00 LÕUNA.

Teema: Hetkelahendus saastetasu, tulevikulahendus jäätmemaks?

Moderaator: Agu Remmelg, EJKL juhatuse aseesimees, Ragn-Sells AS

14.00 – 14.25 RK keskkonnakomisjoni, komisjoni esimees, Mart Jüssi

14.25 – 14. 45 Keskkonnaministeerium, jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek

14.45 – 15.10 Pia Vilenius, Soome Jäätmekäitlejate Liit YYL

15.10 – 15.30 Tartu Linnavalitsus, linnamajanduse osakond Rein Haak&Ülle Mauer

15.30 – 16.00 Arutelu.

Osalustasu liidu liikmetele ja kohalikele omavalitsustele (ka riigiasutustele) on 800 krooni, firmadele, kes ei ole liidu liikmed 1200 krooni.

EJKL Jäätmepäevale on võimalik registreeruda telefonidel 618 1618 või e – posti teel ejkl@ejkl.ee.