EJKL & Keskkonnaameti ühine teabepäev

28.aprillil toimub Tartus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ja Keskkonnaameti ühine teabepäev.

PÄEVAKAVA

10.00 – 11.00 Tervishoiujäätmete käitlus TÜ Kliinikumis.

11.00 – 12.00 Lõuna.

12.00 – 13.00 Ohtlike jäätmete käitlus + põletuseadme tutvustus Epler&Lorenz AS-s.

13.00 – 16.00 Arutelu

Arutelu teemad:
1. Tagasiside 2009.a. jäätmearuannete esitamisest s.h.jäätmearuannete
esitamise tähtaja pikendamise võimalus – kas ja kui palju ettevõtteid seda võimalust kasutas, negatiivsed tagasilöögid KA poolt vaadatuna.
2. Jäätmejaamade opereerimisel lubade ja litsentside taotlemine.

Teabepäeval osalevad ka Keskkonnateabe Keskuse ja Keskkonnainspektsiooni esindajad.