EJKL korraldab jäätmekäitlusalase täienduskoolituse

Eesti Jäätmekäitlejate Liit koostöös Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskusega hakkab alates aprillist 2012 korraldama jäätmekäitlusalast täienduskoolitust.
Koolituskava koostati Jäätmete Taaskasutusklastri projekti raames ja koostamisel osalesid jäätmekäitlusettevõtete esindajad, Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna spetsialistid.

Koolitus toimub aprillist detsmembrini kord kuus Türil. Vahele jääb vaid puhkuste kuu juuli. Koolitus koosneb 8 moodulist ja iga moodul kestab 2 päeva. Mooduli raames kuulatakse nii loenguid kui ka tutvutakse praktilise jäätmekäitlusega ettevõtetes.

1. teema – JÄÄTMEKÄITLUSE KORRALDAMINE, toimumisaeg – aprill 2012
2. teema – OLMEJÄÄTMETE KÄITLEMINE, toimumisaeg – mai 2012
3. teema – KOMPOSTI TOOTMINE JA KASUTAMINE, toimumisaeg – juuni 2012
4. teema – PRÜGILAD JA JÄÄTMEKESKUSED, toimumisaeg – august 2012
5. teema – EHITUS- JA LAMMUTUJÄÄTMETE KÄITLEMINE, toimumisaeg – september 2012
6. teema – OHTLIKUD JÄÄTMED, toimumisaeg – oktoober 2012
7. teema – LAIENDATUD TOOTJAVASTUTUS. PAKENDID, toimumisaeg – november 2012
8. teema – JÄÄTMEKÜTUSED, toimumisaeg – detsember 2012

Selle aasta jäätmekäitlusalase täienduskoolituse õppegrupp on komplekteeritud, kuid täienduskoolitust on kavas korrata ka järgmisel aastal.

Lisainfot koolituse kohta saab Margit Rüütelmannilt, margit@ejkl.ee või Elle Raudsepalt, elleraudsepp@hot.ee.