EJKL korraldab jäätmeveoki juhitdele ohutu-ja libedasõidukoolituse

Jaanuaris-veebruaris 2010 korraldab Eesti Jäätmekäitlejate Liit oma liikmesfirmades töötavatele jäätmeveoki juhtidele ohutu- ja libedasõidukoolituse. Koolitusel osalevad veoki juhid järgmistest ettevõtetest: Ragn-Sells AS, Veolia Keskkonnateenused AS, Epler&Lorenz AS, Prügimees ja Jaaksoni Linnahooldus OÜ.
Koolituse viib läbi Autosõit OÜ.
Koolitust toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teadmiste ja oskuste arendamise programm. Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.