EJKL õppereis Soome, 26.-27.08.2010

Projekti “Ehitus-ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjale tootvate ettevõtete koostöövõimaluste kaardistamine ja koostöövõrgustiku väljaarendamine” raames toimus 26.-27.08.2010.a. õppereis Soome.
Õppereisi käigus külastati Lassila &Tikanoja ehitus- ja lammutusjäätmete käitluskeskust Keraval ja Rudus Oy-d.

Õppereisil osalesid kõik projekti partnerid ja projekti meeskond.