EJKL PRESSITEADE: Eesti Jäätmekäitlejate Liidule valiti uus juhatus

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu
PRESSITEADE
10.aprill 2017

Eesti Jäätmekäitlejate Liidule valiti uus juhatus

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek valis uued juhatuse liikmed. Uus juhatus on seitsmeliikmeline ja selle volitused kestavad kevadeni 2019.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosoleku otsusega kuuluvad uude juhatusse:

Aivar Lõhmus (Väätsa Prügila AS), Argo Luude (Eesti Keskkonnateenused AS), Kalle Kikas (Kunda Nordic Tsement), Anne Jõesaar (Ragn-Sells AS), Veiko Räim (Eesti Energia AS), Aivar Sülla (Green Marine AS) ja Krisitiina Dreimann-Azojan (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ).

Juhatuse esimeheks valiti Aivar Lõhmus ja aseesimeheks Kalle Kikas.

Aivar Lõhmuse sõnul on lähiaastatel nii Eesti riigi kui jäätmekäitlusettevõtete ees suured väljakutsed.

2017.a. teises pooles on Eesti Euroopa Liidu eesistujariik ning arutelud viimastel aastatel palju kõneainet tekitanud ringmajanduse paketi teemadel jätkuvad.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit näeb end ühe võtmepartnerina riigile ringmajanduse strateegia ja tegevuskava väljatöötamisel.

Mitmed jäätmekäitluse valdkonda reguleerivad Eesti õigusaktid, millest kõige olulisem on kindlasti keskkonnaseadustiku eriosa jäätmeseaduse eelnõu, on jõudmas Riigikogu menetlusse ja jäätmekäitlejad soovivad aktiivselt sõna sekka öelda valdkonna üldise poliitika kujundamisel.

„Valdkonnas tegutsevad ettevõtted ootavad selget määratlust, millised on riigi, kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate õigused ja kohustused“, tõi välja Aivar Lõhmus ettevõtjate ootused.

Eesti on Euroopas esirinnas olmejäätmete ladestamise osakaalu vähendamisel, kuid jäätmete korduskasutus ja materjalina ringlussevõtt on viimastel aastatel Eestis langustrendis. Euroopa Liidu poolt seatud sihtarvu 50% saavutamisest oleme veel üsna kaugel.

2015.aastal võeti materjalina ringlusse ainult 29% ja esialgsete andmete kohaselt langes see protsent eelmisel aastal veelgi.

„Positiivse tulemuse saavutamiseks on ülimalt oluline tihe koostöö konkurentsitingimustes tegutseva ettevõtluse ja reegleid loova riigisektori vahel“, rõhutas Aivar Lõhmus.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit asutati 1996. aastal ning täna kuulub katusorganisatsiooni ligi 25 jäätmekäitluse valdkonnas tegutsevat ettevõtet üle Eesti. Liidu eesmärk on üleriigiliselt korraldada jäätmekäitluse alal tegutsevate ettevõtete ühistegevust ja esindada oma liikmete ühishuve. Samuti on liidu ja tema liikmete ülesanne igati aidata kaasa jäätmekäitluse arengule Eesti Vabariigis. 2008. aastal  võeti Eesti Jäätmekäitlejate Liit vastu Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) liikmeks.