EJKL: Tegevuslubade süsteem välistaks „Napoli prügiuputused“ korraldatud jäätmeveos

Eesti Jäätmekäitlejate Liitu (EJKL) teeb murelikuks olukord Põhja-Tallinna linnaosas, kus 1. märtsist rakendatud uus korraldatud jäätmeveo süsteem on tekitanud olukorra, kus kannatavad nii kliendid kui keskkonnahoid. Samas on jäätmekäitlejatel probleemidele lahendus olemas.

„Põhja-Tallinna näitel kannatab kõige enam elanik, kelle jäätmeid ei viida ära ja kes ei saa olukorra muutmiseks ise mitte midagi teha. Kui linna poolt valitud jäätmevedaja ikka ei vea, siis teiselt vedajalt teenust tellida ei saa. Kaevata pole ka kellelegi, sest linn ju ise selle kõige taga,” ütles EJKL-i tegevjuht Margit Rüütelmann.
Rüütelmanni sõnul tuli EJKL eelmise aasta lõpus välja ettepanekuga täiendada tänast korraldatud jäätmeveo süsteemi tegevuslubade süsteemiga, mille rakendamisel võiks ühes piirkonnas tegutseda mitu vedajat. „See lähtub põhimõttest, et klient on kuningas. Kliendil on võimalus valida teenusepakkujat ja talle osutatakse teenust, mis parimal võimalikul viisil rahuldab tema vajadusi. Erimeelsuste korral on võimalik teenusepakkujat vahetada,” rääkis Rüütelmann. „Samas peavad jäätmevedajad pidevalt pigutama, et tagada kvaliteetne teenindus hea hinnaga. Vastasel juhul läheb ju klient konkurendi juurde. Seega liidu poolt pakutud süsteemi kohaselt ei saa tekkida olukorda, kus kliendile kinnistatakse teenindaja, kes tööga hakkama ei saa.”
Põhja-Tallinna linnaosas toimib alates 1. märtsis uuel moel korraldatud jäätmevedu. Esmakordselt Eesti praktikas on kliendile jäätmeveo lepingupartneriks ja ühtlasi teenuse vahendajaks kohalik omavalitsus. Korraldatud jäätmevedu hõlmab nii segaolmejäätmete mahutite, biolagunevate jäätmete mahutite, süvakogumismahutite, paberi ja kartongi mahutite tühjendust ja äravedu ning suurjäätmete äravedu. 1. märtsist tühjendab jäätmekonteinereid Põhja-Tallinnas Ida-Virumaa firma Ekovir. Ka suurjäätmete äraveo õiguse sai konkursi alusel Ida-Viru omanikele kuuluv Adelan Prügiveod OÜ. „Seega vabast turust Põhja-Tallinnas enam rääkida ei ole põhjust. Ning väide, et probleemid on tekkinud just seetõttu, et tegu on kahe süsteemiga – linna poolt korraldatud jäätmeveo ja vaba turuga – jääb meile arusaamatuks,” ütles Rüütelmann.