EJKL üldkoosolek otsustas

08.aprillil toimus liidu üldkoosolek Jõgevamaal.

Üldkoosolek kinnitas liidu 2010.a. maj.aasta aruande ja valis uued juhatuse, revisjonikomisjoni ja aukohtu liikmed.

Liidu juhatus:
Aivar Lõhmus – juhatuse esimees
Agu Remmelg, Ragn-Sells AS
Argo Luude, Veolia Keskkonnateenused AS
Sergei Leet, ATI Grupp OÜ
Kalle Kikas, Kunda Nordic Tsement AS
Taidus Aave
Allan Pohlak, Tallinna Prügila AS

Revisjonikomisjon valiti koosseisus Arno Aasma (NTM Baltic OÜ) ja Janis Lorenz (Epler&Lorenz AS).

Aukohtu koosseisu kuuluvad:
Urmo Heinam, Eesti Energia AS Iru Elektrijaam
Urmas Teeorg, Jaaksoni Linnahoolduse OÜ
Mihkel Paljak, Saaremaa Prügila OÜ
Riivo Asuja, Prügimees OÜ
Lauri Tarlap, Tallinna Sekto AS

Nii juhatuse, revisjonikomisjoni kui aukohtu liikmete volitused kestavad 2 aastat 2013.a. kevadeni.

Liidu üldkoosolek otsustas muuta liidu põhikirja ja kaotada toetajaliikme staatus ning täiendada liidu põhikirja auliikme staatuse omistamise võimalusega.
Liidu Auliikme staatuse andmise otsustab Liidu üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Liidu Auliikmel on kõik Liidu liikme õigused ja kohustused.

EJKL üldkoosolek võttis vastu täiendatud ja parandatud EJKL Head Tavad ja Aukohtu reglemendi.
Aukohtu pädevusse kuulub Aukohtule esitatud avalduste läbi vaatamine ja liidu liikmete tegevusele hinnangu andmine.
Aukohtu tegevuse esmane eesmärk on aidata rakendada Liidu häid tavasid, lepitada osapooli ja leida avaldustele Aukohtu väline lahend.

EJKL üldkoosolek kinnitas liidu 2011.a. eelarve.