EJKL uued liikmed

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatus vaatas 07.augustil toimunud koosolekul läbi kolme ettevõtte – Green Marine AS, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ja Prügiekspert OÜ – avaldused ja otsustas võtta need ettevõtted vastu liidu liikmeteks.

Green Marine AS majanduslik tegevus on suunatud keskkonnaalaste laeva- ja sadamateenuste väljaarendamisele, merereostuste ennetamise-, lokaliseerimise- ja likvideerimise praktiliste küsimuste lahendamisele.

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ peamiseks tegevusalaks on pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise organiseerimine ning jäätmete sorteerimisalase teavitustegevuse tegemine nii ettevõtjatele kui ka eraisikutele. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ on akrediteeritud keskkonnaministri poolt.

Prügiekspert OÜ peamiseks tegevuseks on ehitus-, lammutus- ja koristusjäätmete vedu. Ettevõtte teenuste hulka kuuluvad ka jäätmete pealelaadimine ja erinevad koristus- ning lammutustööd.