EJKL & Keskkonnainspektsiooni ühine teabepäev

18.veebruaril toimub EJKL&Keskkonnainspektsiooni ühine teabepäev.
Teabepäevast on lubanud võtta osa ka Keskkonnaameti jäätmespetsialistid.

Teabepäeva kava:

9.30 Kohtume Väätsa Prügilas ja tutvume kompostimistehnoloogiaga. Räägime jäätmete prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumitest ja korrast.

11.30 Sõidame Väätsa prügilast Türi Kolledžisse.

12.00 – 13.00 Lõuna Türi Kolledžis.

13.00 – 16.00 Arutelu koodide, toimingute ja aruannete teemal Türi Kolledžis.02