ETTEKANDED/PRESENTATIONS! Jäätmepäev 2016

Ettekanded/Presentations

Eesti nutika majanduse teel. Kaupo Reede, MKM majandusarengu osakonna juhataja

Ajaloo suurim ummik. Peeter Koppel, SEB privaatpanganduse strateeg

Ringmajanduse olemus ja ettevõtjate roll ringmajanduse rakendamisel. Milda Basiulyte, FEAD (Euroopa Jäätmekäitluse ja Keskkonnateenuste Föderatsioon)

Ringmajandus – ettevõtlus ja sotsiaalne vastutus. Pär Larshans, Ragn-Sells AB

Ringmajandus – väljakutsed Eesti jäätmekäitlusele. Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja

Ringmajandus – toidujäätmed kui ressurss. Harri Moora, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert

Edu võti – ettevõtjate ja teadusasutuste koostöö. Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool