FEAD aastakonverents Amsterdamis, 08.10.2010

Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu FEAD’i aastakonverents toimub sel aastal 08.oktoobril Amsterdamis.

FEAD aastakonverentsi põhiteemaks on „Ressursside efektiivne kasutamine – Euroopa 2020 majanduskasvu strateegia lipulaev”.

Päevakava kohaselt on konverentsipäev jagatud kolme ossa:

1. Implementation of the Waste Framework Directive: Key to an Efficient Use of Resources – Jäätmete raamdirektiivi rakendamine: võti ressursside efektiivseks kasutamiseks.
2. Efficient use of resources – Ressursside efektiivne kasutamine.
3. European waste management: best practice examples – Jäätmekäitlus Euroopas – parimad näited praktikast.

Euroopa Komisjoni Keskkonnadirektoraadist osaleva üritusel ja esinevad Soledad Blanco ja Andreas Versmann.

FEAD’i aastakonverentsi kava