Galerii: klaaspakendi teekond uueks pudeliks ja purgiks

Klaasi on üks jätkusuutlikumatest pakendimaterjalidest – seda on võimalik ümber töödelda pea lõpmatu arv kordi, ilma et materjali kvaliteet ja puhtus väheneks. Tänapäevased klaaspakendid on võimalikult õhukesed, et vähendada transpordikulu ning seetõttu ka mõeldud ühekordseks kasutamiseks. NB! Seetõttu on ka väga okei, kui klaaspakend konteinerisse katki kukub!

Klaaspakendi taaskasutuse ring on lihtne ja kiire: see on suletud ahela süsteem, mis ei tekita täiendavaid jäätmeid ega kõrvalsaadusi ning on võimalik, et Sinu klaasikonteinerisse pandud pudel või purk jõuab konteinerist läbi tootmise tagasi poodi juba 30 päevaga.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Eesti Pakendiringluse, Sibelco Green Solutions Estonia ja O-I Estoniaga viisid läbi klaasi näidisteekonna.

Järvakandi klaasikonteiner — Alder Harkmann ja Margit Rüütelmann.

Sibelco Green Solutions Estonia, klaasisortimistehas, Mait Järvik

O-I Estonia, klaasitootmistehas, Kaido Turro

Vaata pilte: https://drive.google.com/drive/folders/1F6Qy9sjU-p0kLRajppzYolLNinGSfCls?usp=sharing

 

Faktid klaaspakendite kohta

  • Viimase 30 aasta jooksul on klaaspudelite kaal vähenenud ligikaudu 40%.
  • Hinnanguliselt 80% taaskasutatud klaasmahutitest valmistatakse uued klaaspudelid. Ülejäänud suunatakse samuti ringlusesse, näiteks kasutatakse kivide tootmises. ’
  • Klaas on Euroopas enim taaskasutatud toiduainete ja jookide pakkematerjal: ELis on klaasi kogumise määr 76% ja uute õigusaktide eesmärk on seda 2030. aastaks veelgi suurendada.

Faktid klaasitootmise keskkonnamõju kohta ehk üks taaskasutatud klaaspudel säästab piisavalt energiat, et laadida tund aega 17 mobiiltelefoni

  • Taaskasutatud klaasiga saab asendada kuni 95% toorainest.
  • Klaasi taaskasutamine nõuab 30% vähem energiat kui uue klaasi tootmine esmakordsetest materjalidest: üks taaskasutatud klaaspudel säästab piisavalt energiat, et laadida tund aega 17 mobiiltelefoni.
  • Iga ringlusse võetud klaasitonni kohta säästetakse üle tonni loodusvarasid, sealjuures säästetakse igakasutatud 1 tonni taaskasutatud klaasi kohta 1,16 tonni toorainet.
  • Iga kord, kui üks tonn klaasi taaskasutatakse, säästetakse kogu tarneahelas umbes 580 kg CO2, õhusaaste väheneb 20% ja veesaaste 50% võrra.
  • 1000 tonni klaasi taaskasutamine loob veidi üle 8 töökoha globaalselt.

Sibelco Grupp on1872. aastal asutatud Euroopa suurim klaasijäätmete sorteerija. Järvakandis asub Sibelcol klaasi sorteerimistehas, mis sorteerib u 60 000 klaasi aastas.

O-I Estonia asub endise Järvakandi klaasitehase territooriumil, kus on klaasi toodetud juba aastast 1879 ehk 144 aastat. Ettevõte toodab ca 260 tonni kirkaid ja ekstrakirkaid klaaspakendeid igapäevaselt.

Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk ning korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu eesmärk on olla ringmajanduse mudeli järgi tegutsevate ettevõtete katus- ja esindusorganisatsioon, mis on jätkusuutliku ringmajanduse eestvedaja, eestkõneleja ja visionäär.