Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) ja EJKL Kompetentsikeskus on koostanud ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumise juhendi, mis on voldikuna kättesaadav SIIN!