EJKL infopäevad 2008-2009

I osa – ohtlike jäätmete käitlusvõimalused Eestis.

Kohalike omavalitsuste õigusaktidest tulenevad kohustused elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumise ja käitlusesse suunamise korraldamisel.
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja.

OJ kogumine, kogumisringid, jäätmejaamad.
Jüri Hion, Ragn-Sells AS

Ohtlike jäätmete kogumiskeskused Tallinnas ja Vaivaras.
Steve Vili, EcoPro AS

Ohtlike jäätmete käitlusvõimalused Lõuna-Eestis.
Moonika Lipping, Epler&Lorenz AS

Akude käitlemine Eestis.
Raino Erlich, Ecometal AS

Ohtlike jäätmete põletamine Kunda Nordic Tsement AS tsemendiahjudes.
Aadu Kana, Kunda nordic Tsement AS

II osa – Tootja vastutus.

KOV-d ja tootja vastutus.
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja.

Pakendijäätmete kogumine ja taaskasutamine.
Kalle Grents, Ragn-Sells AS

Tootjavastutussüsteemi kitsaskohad.
Keskkonnainspektsioon, Rene Rajasalu