Teenustasu koosneb kolmest suuremast kulust, mille muutumine on ajas paratamatu ja seega on oluline nende sisendite muutumisel muuta ka teenustasu, et see vastaks Jäätmeseaduse §66  lg 5 toodud nõuetele.

Uue teenusehinna arvutamise põhimõtte leiate SIIT