Klastri arendamise eelprojekt 2010 – ehitus-ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjale tootmine

Klastri arenduse eelprojekti EESMÄRK on ehitus-ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjale tootvate ettevõtete ühishuvide kaardistamine, koostöövõimaluste teostatavuse uurimine, partnerite otsimine ja aluse panemine ettevõtete vahelisele koostööle – partnerite peamiste probleemide ning eesmärkide väljaselgitamine, strateegia ja tegevuskava koostamine.

. .

. .