Klastri arendamise eelprojekt 2010 – komposti tootmine

Klastri arendamise eelprojekti eesmärk on komposti tootvate ettevõtete ühishuvide kaardistamine, koostöövõimaluste teostatavuse uurimine, partnerite otsimine ja ettevõtete vahelise koostöövõrgustiku loomine – partnerite peamiste probleemide ning eesmärkide väljaselgitamine, strateegia ja tegevuskava koostamine.

. .

. .