Projekti koostööpartnerid

Klastri eelprojekti tähtsamad koostööpartnerid on:

 • Euroopa Komposti Koostöövõrgustik – ECN
 • Keskkonnaministeerium
  • Keskkonnaamet
  • Keskkonnainspektsioon
 • Põllumajandusministeerium
 • Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • Kohalikud omavalitsused
 • Veeettevõtted
 • Põllumajandustootjad