Ümarlauad

13.aprillil 2010 toimus Tallinnas komposti toomise ja kasutamise teemaline ümarlaud.

Külalisena osales ümarlaual Euroopa Komposti Koostöövõrgustiku juhtuse liige Florian Amlinger..

I. Moodul. Kompost – orgaanilised jäätmed või väärtuslik toode?

− Kompostimise väljavaade Eestis. Keskkonnaministeeriumi roll kompostimise korraldamisel ja kasutamise reguleerimisel. Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja
Kompostimine Euroopa Liidus. Kuhu läheb Euroopa? Florian Amlinger, Euroopa Komposti Koostöövõrgustiku juhatuse liige

Diskussioon
Komposti ja kasvusubstraatide makromajanduslik taust, Tommy Biene, Ecocleaner OÜ
Biogaas ja biogaasijaamad, Henry Uljas, Baltic Biogas OÜ
− Metaankääritamine, Hillar Toomiste, Tartu Veevärk AS
Kokkuvõte Florian Amlinger, Euroopa Komposti Koostöövõrgustiku juhatuse liige.

II. Moodul. Komposti lähtematerjal.

Biolagunevate olmejäätmete hulk segaolmejäätmetes. Harri Moora, SEI
− Diskussioon.
Mida kompostitakse ja kes kompostib?
Köögijäätmed, Allan Pohlak, Tallinna Prügila AS
Reoveesete, Mati Perker,Tallinna Vesi AS
Sõnnik ning aia-ja pargijäätmed, Hannes Maripuu, Tallinna Loomaaed
Kooskompostimise võimalikkusest. Florian Amlinger, Euroopa Komposti Koostöövõrgustiku juhatuse liige.

III. Moodul. Komposti kasutamine.

Kvaliteedinõuded ja sertifitseerimine kompostimisel EL-is. Florian Amlinger, Euroopa Komposti Koostöövõrgustiku juhatuse liige
Komposti analüüsimise kogemused Eestis, mida silmas pidada analüüside võtmisel ja proovide tellimisel? Jaanus Rebane, Põllumajandusuuringute Keskus

Diskussioon
Kompost kui alternatiiv mineraalväetistele maaviljeluses.

Kompost põllumajandustootmises, Tambet Sova, Põllumajandusministeerium, taimetervise osakonna juhataja
Kompost mahepõllumajanduses, Sirli Pehme, EMU
Komposti kasutamisvõimalused kaevandatud alade katmisel, Andrus Paat, Eesti Põlevkivi keskkonnajuht
Reoveesette kasutamisvõimalused, Jaan Pikka, Keskkonnaamet

IV. Moodul. Kompostimine Eestis.

Orgaaniliste jäätmete sortimine ja kogumine Järvamaal. Toomas Laimets, Väätsa Prügila AS.

Kompostmisvõimalused ja -tehnoloogiad Eestis.
Saastunud pinnase komposteerimine Rapla Jäätmejaamas, Jüri Hion, Ragn-Sells AS
Ag-Bag kottkompostimine, Janis Lorenz, Epler&Lorez AS
− MBT, Tommy Biene, Ecocleaner OÜ