Iru jäätmeenergiaplokk: vaata, kuidas saab olmeprügist soojus ja elekter

Iru jäätmeenergiaplokk: vaata, kuidas saab olmeprügist soojus ja elekter

ERMEL pressiteade, 27.08.2021

Iru jäätmeenergiaplokk suudab aastas energiaks ümber töödelda kuni 260 000 tonni segaolmejäätmeid ehk enamiku Eestis tekkivatest segaolmejäätmetest. Kodudes tekkivad jäätmed, mis ei leia uuesti kohta ringluses hinnatud toormena, saab Irus taaskasutada soojuse ja elektri tootmiseks. Täisvõimsusel töötades põletab Iru jäätmeenergia elektrijaam tunnis keskmiselt 30 tonni segaolmejäätmeid ja võtab päevas keskmiselt vastu ligi 80 prügiautot. 

Galerii: https://drive.google.com/drive/folders/1WuISfkAnLjxdcG-kT2eKpfhhnZKFYB8l?usp=sharing

Pildid tegi Tiit Mõtus

,,Kaheksa aastat tagasi sai tegelikkuseks idee, mis muutis märkimisväärselt jäätmete väärtust ja tähendust Eestis. Sellest ajast peale jõuab enamik Eesti tekkivaid sortimata segaolmejäätmeid Iru jäätmeenergia elektrijaama, kus kasutame neid keskkonnahoidlikult soojus- ja elektrienergia tootmiseks,” sõnas Enefit Greeni juhatuse liige ja Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu juhatuse liige Veiko Räim.

Enefit Green tunneb endal suuremat vastutust, kui lihtsalt ülesannet toota taastuvelektrit. ,,Tahame aidata kaasa Eesti keskkonna puhtamaks muutmisele. Iru jäätmeploki keskkonnasõbralik tehnoloogia võimaldab meil taaskasutada segaolmejäätmeid, mis ei leia uuesti  kohta ringluses,” lisas Räim.

“Tänase jäätmekäitluse eesmärk on suunata jäätmeist nii palju kui võimalik uuesti materjalina ringlusse. Mida rohkemaks eri liigiks ning mida puhtamalt inimesed jäätmeid sordivad, seda rohkem suudavad jäätmekäitlejad ka materjale uuesti ringlusse suunata. Ometi jääb jäätmete põletamisele jäätmekäitluses ikkagi ka oma roll: alati on jäätmeid, mida ei ole võimalik ringlusse võtta ning mida saame kasutada elektri ja sooja tootmiseks,” selgitas Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann.

Margit Rüütelmanni sõnul on kõige olulisem koguda liigiti just biojäätmed. “Biojäätmed on need, mis rikuvad ülejäänud materjali ära, ka põletusse mineva materjali. Biojäätmete puhul on tegu märja kraamiga, mille kütteväärtus on madal. Kõige mõtekam on ikka koguda biojäätmeid liigiti, mitte visata segaolmejäätmete hulka, ja valmistada biojäätmetest komposti või biogaasi. Nii jõuavad loodusest pärit ja biolagunevad ained kenasti ringlusesse,” lisas Margit Rüütelmann.

Enefit Green Iru jäätmeenergia elektrijaamas töödeldakse alates 2013. aastast segaolmejäätmed ümber elektriks ja soojuseks, mis on vähendanud oluliselt ladestamist prügilatesse. Irus toodetud soojus katab ära ligikaudu 25% Tallinna soojusenergia tarbimisest ning seal toodetud soojusega varustatakse ka Maardu linna. Soojuse hinda reguleerib Eestis kaugkütteseadus ning see on kulupõhine. Hinna kinnitab Konkurentsiamet.

Presentatsioon pressituuril: https://drive.google.com/file/d/1eKb1nrrcKHynLC4VNuJabH3RRmMbM69W/view?usp=sharing

Põnev virtuaaltuur

Oma silm on kuningas. Vaata, kuidas jätkusuutliku energiatootmise telgitagune algusest lõpuni välja näeb virtuaaltuurist.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu eesmärk on olla ringmajanduse mudeli järgi tegutsevate ettevõtete katus- ja esindusorganisatsioon, mis on jätkusuutliku ringmajanduse eestvedaja, eestkõneleja ja visionäär.

Enefit Green AS  on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad nelja turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 2020. aastal tootis ettevõte kokku 1,35 teravatt-tundi (TWh) elektrit.