Jäätmearuande täitmise koolitus, 10.01.2012

Eesti Jäätmekäitlejate Liit, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnateabe Keskus korraldavad10.jaanuaril Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis jäätmearuande (s.h andmete esitamine E-PRTR registrile) täitmise KOOLITUSE.

25. detsembril jõustus keskkonnaministri 15.01.2010 määrus nr 1 “Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” muudatus, mille tulemusena esitatakse jäätmearuanne
määruse lisa 1 ja E-PRTR jäätmearuanne määruse lisa 2 alusel.
Antud koolitus on oluline just nendele ettevõtetele, kes on E-PRTR aruandekohuslased ehk tegutsevad E-PRTR määruse 166/2006/EÜ I lisa tegevusalal ja ületavad seal toodud võimsuse/tootlikkuse künnist.

Koolitusele on oodatud eelkõige need spetsialistid, kes tegelevad otseselt aruannete koostamisega.

Keskkonnateabe Keskuse poolt osaleb ja annab praktilist nõu Andres Rattur.
Koolitus algab kell 10.00 ja orienteeruv lõpp on kell 12.30.
Oma soovist osaleda võib anda teada e-kirja teel ejkl@ejkl.ee.