JÄÄTMEPÄEV 22.nov 2017: JÄÄTMEKÄITLUSEST AUSALT-EESTI VÄLJAVAATED TÄITA TAASKASUTAMISELE SEATUD SIHTARVE 2020

22.novembril 2017 toimub Tallink SPA & Conference hotellis (Sadama 11a) Eesti Jäätmekäitlejate Liidu iga-aastane traditsiooniline üritus JÄÄTMEPÄEV teemal:

JÄÄTMEKÄITLUSEST AUSALT – EESTI VÄLJAVAATED TÄITA TAASKASUTAMISELE SEATUD SIHTARVE 2020.

 

Euroopa Liit on seadnud jäätmete taaskasutamisele sihtarvud, mille kohaselt tuleb aastaks 2020 korduskasutada ja/või materjalina ringlusse võtta 50% segaolmejäätmetes sisalduvast metallist, paberist ja papist, plastist ja klaasist.  

Veel mõni aasta tagasi võisime tõdeda, et korduskasutamine ja jäätmete materjalina taaskasutamine suureneb Eestis 1-2% aastas. Kui 2014.a. korduskasutati või võeti materjalina taaskasutusse 32-33%, siis 2015.a. ametlikele andmetele tuginedes vähenes see protsent 29%-ni ning esialgse info kohaselt jäi see 2016.a. alla 29%-i.

Kindlasti on märgilise tähendusega asjaolu, et tõusuteele on pööranud nii olmejäätmete teke kui ka prügilatesse ladestamine. Kui 2015.a. tekkis olmejäätmeid 395 516 tonni, siis 2016.a. oli see number juba 425 578 tonni. Olmejäätmete prügilasse ladestamise osas oli kõige edukam aasta 2014, kui ladestamisele jõudis alla 10%-i olmejäätmetest (8,5%), kuid eelmisel aastal kerkis see protsent 11,65-ni.  

Esialgsetel andmetel on prügilatesse ladestamine jätkuvalt jõudsal tõusuteel ka käesoleval aastal.

Tänaseks on kõikidele osapooltele selge, et Eesti 2020. aastaks praeguste arengute raames Euroopa Liidu poolt seatud sihtarve ei täida.

Erinevad jäätmekäitlusega seotud osapooled on teiste Euroopa riikide edulugude põhjal pakkunud võimalikke lahendusi, kuidas korduskasutust ja materjalina ringlussevõttu arendada, kuid kindel on see, et taaskasutamise sihtarvudeni jõudmine eeldab kõikide osapoolte – riigiasutused, kohalikud omavalitused, erasektor – väga tõsist ja konstruktiivset koostööd.

 

PÄEVAKAVA:

10.00 – 10.10     JÄÄTMEPÄEVA AVAMINE

Aivar Lõhmus, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees

10.10 – 10.40     AVAKÕNED

Siim Kiisler, keskkonnaminister

Rainer Vakra, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees

10.40 – 11.00     Eesti taaskasutus numbrites 2007 – 2017

Marit Leevik, Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist

11.00 – 12.00     Iirimaa kogemus taaskasutamise arendamisel

Conor Walsh, Iirimaa Jäätmekäitlejate Liidu peasekretär

12.00 – 13.00     LÕUNA

Osapoolte nägemus meetmetest, mida peaks rakendama, et Eesti täidaks taaskasutamisele seatud sihtarve 2020.

13.00 – 13.30     Kristjan Mark, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja

13.30 – 14.00     Birgit Parmas,Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist

14.00 – 14.30     Birgit Parmas,Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist

14.30 – 14.55     ARUTELU

14.55 – 15.00     Kokkuvõte päevast

 

Jäätmepäeva osalustasu registreerumisel enne 15.novembrit on 119 EUR ja alates 15.novembrist 149 EUR.

 

Jäätmepäevale palun registreeruda hiljemalt 15.novembri tööpäeva lõpuks aadressil http://www.ejkl.ee/?event=jaatmepaev-2017&event_date=2017-11-22 või saates e-maili aadressile ejkl@ejkl.ee.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge telefonidel 51 30698 (Margit Rüütelmann), 52 31818 (Marit Liivik) või ejkl@ejkl.ee