TEEMA: Ettevõtted, kohalikud omavalitsused ja riik – kes peaks võtma initsiatiivi ja vastutuse

Paneeldiskussioon osalejad:

 • Kristi Klaas, Keskkonnaministeeriumi asekantsler
 • Yoko Alender, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees
 • Argo Luude, Eesti Keskkonnateenused AS juhatuse esimees
 • Rein Haak, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja

TEEMA: Kas NIMBY fenomeni ajastu välistab suured investeeringud rohetehnoloogiatesse? 

 Peeter Eek, ringmajandusekspert 

Paneeldiskussioon osalejad:

 • Peeter Eek, ringmajandusekspert
 • Jaanus Arukaevu, Enefit Green AS regulaatorsuhete juht
 • Jaanus Saat, Lääne-Harju vallavanem
 • Kalev Kallemets, Fermi Energia OÜ tegevjuht

 

TEEMA: Ringmajanduse uued ärimudelid: rohepesust maailma muutmiseni.

Erkki Karo – Taltech, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi director

Silver Kuus – Agrone OÜ arendusjuht

Paneeldiskussioon osalejad:

 • Erkki Karo, Taltech, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor
 • Katrin Bats, Rimi Eesti Food AS vastutustundlikkuse juht
 • Peeter Koppel, SEB panga strateeg
 • Silver Kuus, Agrone OÜ arendusjuht


Jäätmepäeva sissejuhatus. Aivar Lõhmus, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees
Ülevaade Euroopa Liidu 13 liikmesriigile saadetud varajase hoiatuse  raportitest. Aurore Mourette, FEAD (Euroopa Jäätmekäitlejate Liit)

Jäätmekäitlusest ausalt – Eesti väljavaated täita taaskasutamisele seatud sihtarve 2020 

Jäätmekäitlusest ausalt. Sissejuhatus. Aivar Lõhmus, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees

Jäätmete taaskasutus numbrites 2006-2016. Marit Leevik, Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist

Waste Recovery and Recycling in Ireland – 20 years of Progress. Conor Walsh, IWMA Secretary

Tallinna Jäätmekava 2017-2021. Kristjan Mark, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja

Olmejäätmete ringlussevõtu endendamine. Kaili Kuusk, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik

Tänasest päevast ja tulevikust. Kalle Kikas, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse aseesimees

Ringmajandus – väljakutse riigile ja ettevõtjale

Eesti nutika majanduse teel. Kaupo Reede, MKM majandusarengu osakonna juhataja

Ajaloo suurim ummik. Peeter Koppel, SEB privaatpanganduse strateeg

Ringmajanduse olemus ja ettevõtjate roll ringmajanduse rakendamisel. Milda Basiulyte, FEAD (Euroopa Jäätmekäitluse ja Keskkonnateenuste Föderatsioon)

Ringmajandus – ettevõtlus ja sotsiaalne vastutus. Pär Larshans, Ragn-Sells AB

Ringmajandus – väljakutsed Eesti jäätmekäitlusele. Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja

Ringmajandus – toidujäätmed kui ressurss. Harri Moora, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert

Edu võti – ettevõtjate ja teadusasutuste koostöö. Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool

Eesti on teelahkmel – kas minna jäätmekäitluse remunitsipaliseerimise või hoopis jäätmeturu avamise teed.

Milline on Eesti jäätmemajandus 5 aasta pärast? Mati Raidma, keskkonnaminister
Jäätmemajanduse võtmeks on koostöö. Rainer Vakra, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees
Miks Eesti jäätmekäitlusturul pole konkurentsi? Märt Ots, Konkurentsiameti peadirektor

Milline on kohalikule omavalitsusele parim viis jäätmemajanduse korraldamiseks?
Rein Haak, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja
Rait Pihlegas, Ambla vallavanem, MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus juhatuse esimees
Mida on vaja tänases jäätmekorralduses kiiresti muuta? Maivi Ots, Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co
Huvid ja väärtused prügipoliitikas. Allar Jõks, Advokaadibüroo Sorainen
Kohalike omavalitsuste jäätmepoliitika mõju konkurentsile ja keskkonnale. Elo Tamm, Advokaadibüroo LAWIN 

Jäätmete liigiti kogumine. Pakendijäätmete kogumine ja käitlemine Eestis – tänane olukord ja tulevikusuunad.

Ülevaade pakendite kogumisest ja käitlemisest Eestis – erinevate osapoolte
kohustused. Harri Moora, Säästva Eesti Instituudi programmijuht.

Liigiti kogumine praktiliste näidete põhjal.
Kristiina Dreimann, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ juhatuse liige.
Liis Truubon, Jõelähtme valla keskkonnakomisjoni liige.
Kristjan Mark, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna juhataja.

Kontroll pakendiettevõtete ja tootjavastutusorganisatsioonide tegevuse üle.
Hendrik Hundt, Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo inspektor.

Riigikontrolli pakendijäätmete auditi soovitused ja nende mõju pakendi- ja pakendiaktsiisiseaduse
muutmise seaduse eelnõule.
Tarmo Olgo, Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör.

Mõtted seoses tänase pakendite kogumise ja käitlemise süsteemiga. Võimalikud tulevikulahendused.
Agu Remmelg, EJKL juhatuse aseesimees

Uued tuuled jäätmehoolduse finantseerimisel.

Ladestamise vähenemise mõju kohalike omavalitsuste tulubaasile ja jäätmehoolduse arendamisele.
Rein Haak, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja.

Keskkonnatasude tulevik.
Tõnis Kõiv, Riigikogu keskkonnakomisjoni liige.
Ado Lõhmus, Keskkonnaministeerium asekantsler.

Võimalikud muudatused tänases keskkonnatasude süsteemis – ladestamisel põhineva saastetasu
asendamise võimalused.
Maivi Ots, Advokaadibüroo Eversheds Ots&Co.

Jäätmevaldajate register ja selle kasutatavus rahaliste vahendite arvestamisel.
Anne Jõesaar, Ragn-Sells AS teenusejuht.

Läheduse ja jäätmehierarhia põhimõtete mõju kohalike omavalitsuste jäätmepoliitikale.
Elo Tamm, Advokaadibüroo LAWIN.

Omavalitsuse roll – kas jäätmeveo korraldaja või jäätmevedaja?
Rainer Vakra, RK keskkonnakomisjoni esimees.

KUIDAS MÕJUTAVAD TÄNASED OTSUSED EESTI JÄÄTMEKÄITLUST 5. AASTA PERSPEKTIIVIS.

Sissejuhatus teemasse.
Aivar Lõhmus, EJKL juhatuse esimees

Eesti jäätmekäitluse võimalikud arengusuunad lähtudes Põhjamaade kogemustest.
Agu Remmelg & Christina Lindbäck, Ragn-Sells AS

MBT-Eesti jäätmekäitluse lähitulevik.
Tommy Biene, Ecocleaner OÜ

Jäätmete mehaanilis-bioloogiline (MBT) töötlemine ja jäätmekütuse tootmine (RDF) Uikala Prügilas
Ervin Metsatalu, Uikala Prügila AS

Nõuded tsemendiahjudesse sobilikule jäätmekütusele
Kalle Kikas, Kunda Nordic Tsement AS

Evolutsioon Eesti jäätmemaastikul
Ando Leppiman, Eesti Energia Taastuvenergia juht

Jäätmekütus (RDF) – tõsine alternatiiv jäätmete masspõletusele.
Argo Luude, Veolia Keskkonnateenused AS

Jäätmekäitlushierarhia. Konkurents ja parimad valikud.
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja.

Jäätmekäitluse arendamisest KIKi kaudu.
Merike Üts, Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektikoordinaator.

Kohalike omavalitsuste valikud uues olukorras

Jana Kivimägi, Tallinna Keskkonnaameti Jäätmehoolde osakonna juhataja
Arina Koroljova, Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist
Rein Haak, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja

Konkurentsi energia ja seadusprügi.
Allar Jõks, Sorainen Advokaadibüroo

I osa – Muudatused EL jäätmete raamdirektiivis
Riigi jäätmekava 2008-2013 prioriteedid.

Muudatused EL jäätmete raamdirektiivis ja nende mõju Eesti jäätmekäitlusele.
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja.
Riigi jäätmekava 2008-2013 prioriteedid.
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja.
Riigi jäätmekavast tulenevate arengusuundade mõju jäätmekäitlejatele.
Ilmar Jõgi, EJKL juhatuse esimees.

II osa – Jäätmete liigiti kogumine

Olmejäätmete sortimise korrast tulenevad kohustused kohalikele omavalitsustele.
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja.
EL prügila ladestuskriteeriumide rakendamine, olmejäätmete ladestamisele seatud kriteeriumid eri riikides.
Anke Joas, BiPRO GmbH
Liigiti kogumise seadusandlik baas Tallinnas.
Liigiti kogumine praktikas. Probleemid ja võimalikud lahendused.
Anne Jõesaar, Ragn-Sells AS, olme-ja biojäätmete teenusejuht
Kompostimine Tallinna Prügilas.
Allan Pohlak, Tallinna Prügila AS juhatuse liige
Biolagunevate jäätmete kogumise kogemused Järvamaal.
Toomas Laimets, Väätsa Prügila AS projektijuht
Jäätmete liigiti kogumise kogemused Lätis. Töötlemata jäätmete
ladestamise keelu rakendamine Lätis. Kaspars Paberzs, ZAAO Ltd.
Ettekanne 1.
Ettekanne 2.

Riigi eelarve strateegia ning EL struktuurivahendite planeerimine ja kasutamine.
Ege Ello, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond
Rahastamisvõimalused ja vajadused Keskkonnaministeeriumi pilgu läbi.
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja
Keskkonnaprojektide toetamine keskkonnaprogrammi kaudu.
Heiko Põdersalu, KIK-i Keskkonnaprogrammi ja ERDFi üksuse juht
Jäätmekäitlusprojektide rahastamine Euroopa Regionaalarengu Fondist, kogemused ja õppetunnid.
Helen Sulg, KIK-i ERDFi allüksuse juht
Projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidest.
Markus Alfred Kõiv, Projektiekspert OÜ

Praktilised kogemused abirahade kasutamisel.
Elektroonikaromude ümbertöötlemistehase rajamine ERDF- toel. Urmas Maivel
Läänemaa jäätmejaama rajamine KIK-i keskkonnaprogrammi toel. Rein Leipalu, Ragn-Sells AS
Narva jäätmemajanduse arendamine. Arina Koroljova, Narva Linnavara-ja Majandusameti keskkonnateenistus

I osa – Kompostimine
Kompost ja kompostimine. Põllumajandusdoktor hr Valjo Masso.
Jäätmete kompostimise vajalikkus KOV seisukohast.
Enn Puskar, Tallinna Linnavalitsus
Ülle Mauer, Tartu Linnavalitsus
Jäätmekäitlejate kogemused kompostimisel.
Allan Pohlak, Tallinna Prügila AS
Raoul Laidoner, Laidest OÜ

II osa – Jäätmete põletamine
Jäätmepõletuse tähtsus EL õigusaktidega sätestatud taaskasutuskohustuse täitmisel.
Matti Viisimaa, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus.
Jäätmete põletamise võimalused Eestis.
Kalle Kikas, Reci Eesti AS
Toomas Niinemäe, Iru Elektrijaam OÜ
Jäätmekäitlejate kogemused jäätmete põletamisel.
Janiz Lorenz, Epler& Lorenz AS

Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid Euroopa Liidus, ettekandja Gunnel Klingberg, RVF.
Jäätmekäitluse korraldus Rootsis, ettekandja Gunnel Klingberg, RVF.
Jäätmekäitluse korraldus Soomes, ettekandja Katri Penttinen, YYL.
Tartu linna kogemused korraldatud jäätmeveo rakendamisel, ettekandja Rein Haak, Tartu Linnavalitsus
Jäätmevaldajate registri loomine, ettekandja Maksim Jatsa, Tarkvarastuudio OÜ.
Jäätmekäitlejad korraldatud jäätmeveost, ettekandja Agu Remmelg, Ragn-Sells AS.