Jäätmete Taaskasutusklastri partnerid lähevad õppereisile Hollandisse ja Belgiasse

26.-29.aprillini toimub Jäätmete Taaskasutusklastri partnerite õppereis Hollandisse ja Belgiasse.
Õppereisi käigus külastatakse:

  • ehitus-ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjale tootvaid ettevõtteid;
  • jäätmekütuseid tootvaid ettevõtteid;
  • komposti tootvaid ettevõtteid.

Lisaks tutvutakse taaskasutamise teel saadud ehitusmaterjalide kasutamisega teedeehituses, komposti kasutusvõimalustega ja jäätmekütuste kasutamisega tsemenditööstuses loodusliku kütuse alternatiivina.

Päevakavas on ka ettevõtte külastus, kes taaskasutab vanu rehve ja annab neile uue elu erinevate toodetena.

Õppereisi kava on aidanud koostada Geert Cuperus, Euroopa Jäätmekütusetootjate Organisatsioonist, kes jagab selgitusi kasutatavate tehnoloogiate kohta ja annab ülevaate tootmise käigus võimalikest tekkivatest probleemidest.

Õppereisil osalevad kõik klastri partnerid ja projekti meeskond.25