Jäätmete Taaskasutusklastri partnerid peavad nõu

14.juunil toimub Jäätmete Taaskasutusklastri partnerite nõupidamine, kus tehakse kokkuvõte 2012.a. I poolaasta tegevustest, hinnatakse projekti tulemuslikkust ning tehakse plaane 2012.a. II poolaastaks.