Keskkonnaministeeriumi info ringmajanduse kohta

Keskkonnaministeerium on loonud lehe, kust leiab ajakohast informatsiooni seoses loodava ringmajanduse arengudokumendiga, samuti saab tutvuda erinevate rahastusvõimalustega, edulugudega ning abistavate materjalidega, mis toetavad ringmajanduse ideede elluviimist.

Ringmajanduse kodulehekülg asub aadressil www.ringmajandus.envir.ee.