Tegevjuht                                                   Keskkonnaspetsialist

Margit Rüütelmann                                                       Marit Reiss (lapsehoolduspuhkusel)
margit(at)ejkl.ee                                                             marit(at)recycling.ee
+372 51 30 698                                                                 +372 523 18 18