Liikmeks astumise tingimused

ERMEL liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis ringmajandusmudelis jäätmetekke vältimisega, korduskasutamisega ja jäätmete käitlemisega tegelevad juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Liidu liikmeks astumiseks tuleb:

  • esitada vastav sooviavaldus;
  • esitada ettevõtte tutvustus;
  • tasuda liitu sisseastumismaks (100 EUR) ja liikmemaks (selle suurus sõltub ettevõtte käibest).

ERMEL juhatus vaatab sisseastumisavalduse läbi oma korralisel koosolekul ning teeb otsuse selle rahuldamise või tagasilükkamise kohta.

 

AVALDUS
Eesti Ringmajandusettevõtete Liit MTÜ liikmeks astumise avaldus
Heade Tavade ja põhikirjaga saab tutvuda ERMEL kodulehel (klikkides peamenüül LIIDUST)
Eurot aastas