Ehitus-ja lammutusjäätmete käitlemine

Eesti Keskkonnateenuse ASAS Eesti Keskkonnateenused pakub järgmiseid teenuseid:

 • Jäätmete kogumine – erinevat tüüpi jäätmete kogumine, vajadusel töötlemine ning lõppkäitlejale üleandmine.
 • Jäätmete sorteerimine – eelsorteeritud jäätmete ja pakendijäätmete (sekundaarse tooraine) sorteerimine, töötlemine, lõppkäitlemine või lõppkäitlemiseks üleandmine.
 • Jäätmejaamade haldamine – elanikele mõeldud jäätmete kogumispunktide opereerimine Tallinnas, Tartus ja Viljandis.
 • Tänavate, teede hooldus – puhastame asulate tänavaid ja teid.

Aadress: Artelli 15, Tallinn 10621
Telefon: 640 08 00
Faks: 640 08 99
Kontakt: Argo Luude
E-mail: info@keskkonnateenused.ee
Kodulehekülg: http://www.keskkonnateenused.ee

Prügiekspert OÜPrügiekspert OÜ peamiseks tegevuseks on ehitus-, lammutus- ja koristusjäätmete vedu. Ettevõtte teenuste hulka kuuluvad ka jäätmete pealelaadimine ja erinevad koristus- ning lammutustööd.

Aadress: Kanali tee 1, 10112 Tallinn
Telefon: +372 6212 777
Faks: +372 6403 765
Kontakt: Mart Ojasoo
E-mail: info@prygiekspert.com
Kodulehekülg: http://www.prygiekspert.com

Prügimees OÜ Osaühing Prügimees on Saare maakonnas tegutsev erakapitalil põhinev jäätmekäitlusettevõte, mis asutati 1993.aastal.

 • olmejäätmete vedamine;
 • ehitusjäätmete vedamine;
 • fekaalide vedamine;
 • jäätmekonteinerite rent ja müük.

Aadress: Talli 4, 93815 Kuressaare
Telefon: 45 31 601, 50 94215
Faks: 45 31602
Kontakt: Riivo Asuja
E-mail: saaremaa@keskkonnateenused.ee
Kodulehekülg: http://www.prugimees.ee/avaleht/meist

Survepesu OÜSurvepesu OÜ tegevusvaldkonnad on järgmised:

 • survepesu;
 • märgliivapritsitööd;
 • kuivliivapritsitööd;
 • lammutustööd;
 • ehitusjäätmete vedu;
 • prahikonteinerite rent,
 • hüdrofobiseerimine;
 • tõstukite, tellingute ja töölavade paigaldamine.

Aadress: Laki 12, Tallinn 10621
Telefon: 5 24 24 24; 656 3247
Faks: 656 3247
Kontakt: Tarmo Tamm
E-mail: survepesu@survepesu.ee
Kodulehekülg: http://www.survepesu.ee

Firma tegeleb jäätmete kogumisega ja vedamisega,  ei tegele otseselt  jäätmete käitlemisega. Annab jäätmed edasi nendele, kes  sellega tegeleb kas tellija pool määratud jäätmekäitluskohta või, näiteks, Tallinnas kogutud segaolmejäätmed viiakse Iru Elektrijaama, kus neid põletatakse; Ida-Virumaal kogutud jäätmed antakse üle Uikala Prügila AS-le, kus neid sorteeritakse, töödeldakse või ladustatakse.

Aadress: Ida-Virumaa, Kohtla vald, Kukruse küla 30 623
Telefon: 33 27 911
Faks: 33 27 911
E-mail: info@uikalaprugila.ee
Kodulehekülg: http://www.uikalaprugila.ee/

Väätsa Prügila ASTegevusalad:

 • jäätmete käitlemine;
 • taaskasutatavate jäätmete kogumine, sorteerimine, pakendamine, ümbertöötlemine;
 • inertsete jäätmete vastuvõtt, vaheladustamine, käitlemine;
 • ohtlike jäätmete kogumine, vastuvõtt, sorteerimine, pakendamine;
 • jäätmejaamade ja keskkonnajaamade haldamine;
 • transporditeenused.

Aadress: Roovere küla, Väätsa vald, 72801 Järvamaa
Telefon: 38 40111
Faks: 38 40111
E-mail: info@prygila.ee
Kodulehekülg: http://www.prygila.ee/

Scanwaste OÜ

Scanwaste OÜ on jäätmekäitlusettevõte mis tegeleb jäätmete vahendamise, sorteerimise ja taaskasutusse suunamisega.

Aadress:Järva maakond, Paide linn, Ojaküla, Puidu, 72610
Telefon: +372 56284663
Kontakt: Kaia Rahkema
E-mail: info@scanwaste.ee
Kodulehekülg: www.scanwaste.ee