Kompostimine

Tallinna uus prügila avati 2. juunil 2003. aastal. Tallinna Prügila AS peamisteks tegevusaladeks on:

  • prügila haldamine;
  • tavajäätmete vastuvõtmine ja ladestamine;
  • III kategooria loomsete jäätmete, liigiti kogutud biolagunevate jäätmete, haljastus ja pargijäätmete kompostimine;
  • RDF-i toomine.

Aadress: Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald
Telefon: 609 6018
Faks: 609 6014
E-mail: info@tjt.ee
Kodulehekülg: http://tjt.ee/

Väätsa Prügila ASTegevusalad:

  • jäätmete käitlemine;
  • taaskasutatavate jäätmete kogumine, sorteerimine, pakendamine, ümbertöötlemine;
  • inertsete jäätmete vastuvõtt, vaheladustamine, käitlemine;
  • ohtlike jäätmete kogumine, vastuvõtt, sorteerimine, pakendamine;
  • jäätmejaamade ja keskkonnajaamade haldamine;
  • transporditeenused.

Aadress: Roovere küla, Väätsa vald, 72801 Järvamaa
Telefon: 38 40111
Faks: 38 40111
E-mail: info@prygila.ee
Kodulehekülg: http://www.prygila.ee/