Ohtlike jäätmete käitlemine

Buchen Industrial Services Baltikum OÜBuchen Industrial Services Baltikum OÜ on asutatud 2005.a. Buchen UmweltService GmbH poolt. Buchen Group on Euroopas juhtiv puhastus ja jäätmekäitlus ettevõte. Ettevõtte põhilisteks klientideks on nafta rafineerimistehased üle Euroopa. OÜ tegeleb tööstusseadmete, elektri- ja soojusjaamade seadmete, torustike ja tanklamahutite puhastamisega põhiliselt Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Valgevenes ja emafirma tellimusel ka teistes filiaalides. Peamisteks klientideks on keemia-, paber-, tselluloosi- ja naftatööstuse ettevõtted, samuti elektri- ja soojusjaamad ning kütuseterminaalid.

Aadress: Kapteni tee 5, Soodevahe, Rae vald, 75 322
Telefon: 600 7883
Faks: 6007 884
Kontakt: Tanel Nõmmiste
E-mail: tanel.nommiste@buchen.net
Kodulehekülg: http://www.buchen.net

ecoProTegevusalad:

 • jäätmekäitluskavade koostamine, jäätmekäitluse alased uuringud ja konsultatsioonid;
 • keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaauditid;
 • reostusuuringud ja keskkonnaseisundi hinnangud;
 • reostunud pinnase puhastamine erinevatel meetoditel;
 • reostunud pinnase ja põhjavee saneerimine;
 • ohtlike jäätmete kogumine ja kahjutustamine;
 • Tallinna Jäätmekäitluskeskuse – TJK (Betooni 17) operaator;
 • Vaivara ohtlike jäätmete kogumiskeskuse ja lõppladustuspaiga operaator.

Aadress: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn
Telefon: 6604 762
Faks: 6604 763
Kontakt: Steve Vili
E-mail: ecopro@ecopro.ee
Kodulehekülg: http://www.ecopro.ee/

Epler & Lorenz ASTegevusaladeks on ohtlike jäätmete:

 • kogumine
 • termiline töötlemine
 • põletamine
 • bioremedatsioon
 • taaskasutamine.

Aadress: Ravila 75A, 51014 Tartu
Telefon: 7 421 398, 50 54048
Faks: 7 422 780
Kontakt: Janis Lorenz
E-mail: epler-lorenz@epler-lorenz.ee
Kodulehekülg: http://www.epler-lorenz.ee/

Tallinna uus prügila avati 2. juunil 2003. aastal. Tallinna Prügila AS peamisteks tegevusaladeks on:

 • prügila haldamine;
 • tavajäätmete vastuvõtmine ja ladestamine;
 • III kategooria loomsete jäätmete, liigiti kogutud biolagunevate jäätmete, haljastus ja pargijäätmete kompostimine;
 • RDF-i toomine.

Aadress: Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald
Telefon: 609 6018
Faks: 609 6014
Kontakt: Kertu Tiitso
E-mail: info@tjt.ee
Kodulehekülg: http://tjt.ee/ 

Tartu-Ülikooli-KliinikumTartu Ülikooli Kliinikumi juurde rajati 2003. aastal tervishoiu riskijäätmete kahjutustamise keskus, kus töödeldakse autoklaavis 18 01 03* ja 18 02 02* jäätmeid, muutes töödeldud jäätmed ohututeks. Kliinikumi tervishoiu riskijäätmete kahjutustamise keskuses töödeldakse põhiliselt kliinikumis endas tekkinud 18 01 03 jäätmeid, kuid pakutakse teenust ka väljaspoole.

Aadress: L. Puusepa 1a, Tartu
Telefon: 731 8491, 5331 8491
Faks:
Kontakt: Triin Arujõe
E-mail: triin.arujoe@kliinikum.ee
Kodulehekülg: http://www.kliinikum.ee