Prügilate haldamine

Tallinna uus prügila avati 2. juunil 2003. aastal. Tallinna Prügila AS peamisteks tegevusaladeks on:

  • prügila haldamine;
  • tavajäätmete vastuvõtmine ja ladestamine;
  • III kategooria loomsete jäätmete, liigiti kogutud biolagunevate jäätmete, haljastus ja pargijäätmete kompostimine;
  • RDF-i toomine.

Aadress: Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald
Telefon: 609 6018
Faks: 609 6014
Kontakt: Kertu Tiitso
E-mail: info@tjt.ee
Kodulehekülg: http://tjt.ee/ 

Firma tegeleb jäätmete kogumisega ja vedamisega,  ei tegele otseselt  jäätmete käitlemisega. Annab jäätmed edasi nendele, kes  sellega tegeleb kas tellija pool määratud jäätmekäitluskohta või, näiteks, Tallinnas kogutud segaolmejäätmed viiakse Iru Elektrijaama, kus neid põletatakse; Ida-Virumaal kogutud jäätmed antakse üle Uikala Prügila AS-le, kus neid sorteeritakse, töödeldakse või ladustatakse.

Aadress: Ida-Virumaa, Kohtla vald, Kukruse küla 30 623
Telefon: 33 27 911
Faks: 33 27 911
E-mail: info@uikalaprugila.ee
Kodulehekülg: http://www.uikalaprugila.ee/

Väätsa Prügila ASTegevusalad:

  • jäätmete käitlemine;
  • taaskasutatavate jäätmete kogumine, sorteerimine, pakendamine, ümbertöötlemine;
  • inertsete jäätmete vastuvõtt, vaheladustamine, käitlemine;
  • ohtlike jäätmete kogumine, vastuvõtt, sorteerimine, pakendamine;
  • jäätmejaamade ja keskkonnajaamade haldamine;
  • transporditeenused.

Aadress: Roovere küla, Väätsa vald, 72801 Järvamaa
Telefon: 38 40111
Faks: 38 40111
E-mail: info@prygila.ee
Kodulehekülg: http://www.prygila.ee/[