• Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus, 28.-30.06.2021

  EJKL Kompetentsikeskus korraldab 28. – 30.juunini ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest […]

  Loe edasi
 • Põhjamaade koostöövõrgustiku videokohtumine

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid. Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel. Põhilised tegevussuunad: Jäätmed kui ressurss. Jäätmete taaskasutamise suurendamine Läänemere piirkonnas. Jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamise […]

  Loe edasi
 • Keskkonnaameti koolitus: Jäätmevaldkonna aastaaruande esitamine infosüsteemis KOTKAS

  Jäätmevaldkonna aastaaruande esitamine infosüsteemis KOTKAS Kutsume Teid osalema 7. jaanuaril toimuvale jäätmevaldkonna aastaaruande esitajatele suunatud koolitusele. Koolituse viivad läbi Keskkonnaamet (KeA) koostöös Keskkonnaagentuuriga (KAUR). Koolitus on osalejatele tasuta ning osaleda saavad esimesed 300 registreerunut. Koolitus salvestatakse ning on hiljem järele vaadatav: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmearuanne jaanuar 2021 koolituste teemad: 10:00 – 10:15    Milleks meile andmed? IMRE ARUOJA (KAUR) […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  EJKL Kompetentsikeskus korraldab 9. – 11. veebruaril 2021 ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Seega kõik need, kes […]

  Loe edasi
 • Põhjamaade koostöövõrgustiku videokohtumine

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid. Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel. Põhilised tegevussuunad: Jäätmed kui ressurss. Jäätmete taaskasutamise suurendamine Läänemere piirkonnas. Jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamise […]

  Loe edasi
 • Sortimisuuringu tulemused ja liigiti kogumise hetkeseis

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit korraldab 17. novembril TEABEPÄEVA, et tutvustada SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus poolt ajavahemikus 2019 – 2020 läbiviidud uuringu. „Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguste uuring“ tulemusi ja rääkida, milline on tegelik seis kohalikes omavalitustes liigiti kogumise osas. Arutame, millised on need tegevused, mida saame kohe, nüüd ja […]

  Loe edasi
 • Ringsõit ajakirjanikele: Biojäätmed

  15. oktoobril viib Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ajakirjanikele läbi Tartus ringsõidu biojäätmete teemal, kus tutvustatakse: biojäätmete võimalusest ringmajanduse kontekstis räägitakse biojäätmete kompostimisest ning valmistootest – kompostist lisaks räägitakse milliseid jäätmeid konteiner tegelikult sisaldab? Mis konteineris tohib ja mis kindlasti ei tohi olla? Mis vahe on biopõhisel ja biolaguneval kilekotil? Miks on oluline materjali puhtus?  

  Loe edasi
 • Lubade taotlemine ning Keskkonnaameti edasine töökorraldus alates 01.01.21.

  ERMEL ja EJKL Kompetentsikeskus viib 08.detsembril läbi koostöös Keskkonnaametiga TEABEPÄEVA, kus räägime järgmistel teemadel: INFO TEABEPÄEVA KOHTA Viimasel ajal on teravalt üles kerkinud probleemid seoses keskkonna- ja komplekslubade taotlemisega – taotluse esitamise ja taotluse menetlusse võtmise vahele jääv aeg on määramata (on näiteid elust enesest, kus see aeg on üle aasta), ametnikud küsivad küsimusi ja […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  EJKL Kompetentsikeskus korraldab 02. – 04.novembrini ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Seega kõik need, kes täna on […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  ERMEL ja EJKL Kompetentsikeskus korraldab 25.-27. augustil ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Seega kõik need, kes täna […]

  Loe edasi